Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kalkınma Ajanslarında Merkezi ve Yerel Unsurların Etkisi: Kalkınma Ajanslarının Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.15-36, 2016 (International Refereed University Journal)

Cittaslow: Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Bir Değerlendirme

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, no.2, pp.1-9, 2014 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Decentralized Administrations for Service In the Transition From Public Administration to New Public Administration

in: Güncel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Mustafa Kara,İbrahim Tanju Akyol,Nahit Bek, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.106-129, 2021

Regional Development in Turkey: An Evaluation on Development Plans

in: Local Governance and Regional Development: Current Perspectives, Fatih Ayhan, Editor, Peter Collin Publishing Ltd. , Berlin, pp.245-266, 2020