Education Information

Education Information

 • 1978 - 1984 Doctorate

  Ataturk University, Ziraat Faültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri, Çayır Mera Yem Bitkileri Ve Islahı, Turkey

 • 1973 - 1978 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 1984 Doctorate

  Değişik Islah Yöntemleri Uygulanan Erzurum Tabii Mer’alarının Kuru Ot ve Ham Protein Verimleri ve Botanik Kompozisyonları Üzerinde Araştırmalar

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölmümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English