Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of magnesium sulfate on airway smooth muscle contraction in rats

Medicinski Glasnik, vol.13, no.2, pp.68-74, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Sugammadex on Vitamin D Levels in Rabbits Under General Anesthesia

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, vol.25, no.3, pp.88-92, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Hemodiyaliz Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeyi ileEmpati Becerileri Arasındaki İlişki

Journal of Nephrology Nursing, vol.13, no.2, pp.32-44, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Evaluation of the Approaches of the Anaesthesiologists on Maintenance of Anaesthesia Machines

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.44, no.3, pp.134-140, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Epidural Anesthesia in a Patient with High Cardiac Risk

Acta Medica Anatolia, vol.3, no.3, pp.102-104, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

WİLSON HASTALIĞI OLAN OLGUDA ANESTEZİ YÖNETİMİ

Journal of Anesthesia, 2015 (Other Refereed National Journals)

Conn sendromlu hastada anestezi yönetimi Olgu sunumu

Anestezi Dergisi, vol.23, no.4, pp.252-254, 2015 (Other Refereed National Journals)

Wilson hastalığı olan olguda anestezi yönetimi

Anestezi Dergisi, vol.23, no.3, 2015 (Other Refereed National Journals)

CONN SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

Anestezi Dergisi, vol.23, no.4, pp.252-254, 2015 (Other Refereed National Journals)

Friedreich Ataksili Hastada Anestezi Yönetimi / The Anesthetic Management in a Patient With Friedreich Ataxia

Abant Tıp Dergisi - Abant Medical Journal, vol.4, no.3, pp.266-268, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Caesarean Anesthesia In Myastenic Crisis

Abant Medical Journal, vol.4, no.3, pp.277-279, 2015 (Other Refereed National Journals)

İki farklı zamanda uygulanan deksmedetomidinin ameliyat sonrası titreme üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.34, no.5, pp.320-326, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anestezik Moleküllerin Epigenetik Etkisi

3rd Union of Thrace Universities International HealthSciences Congress, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.136-139

ASSESSMENT OF GLOBAL DNA METHYLATION IN LUNG TISSUE OF RABBITS THAT EXPOSED ROCURONIUM DURING ANESTHESIA

INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS, Lviv, Ukraine, 7 - 08 November 2019, pp.403-406

GENEL ANESTEZİ ALTINDAKİ TAVŞANLARDA SUGAMMADEX’İN D VİTAMİNİ DÜZEYİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

7th European Congress of Pharmacology EPHAR2016

7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), 26 - 30 June 2016

Progresif olarak artan santal nöropatik ağrı vaka sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Turkey, 2 - 06 December 2015

Yoğun Bakım Ünitesinde İpratropiyum Bromide Bağlı Gelişen Anizokori

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (TARK 2015), Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Anestezi Cihazı Bakımında Anestezi Uzmanlarının Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (TARK 2015), Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Von Recklinghausen hastalığı olan gebede spinal anestezi deneyimimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (TARK 2015), Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Morbid, Süper ve Süper Süper Obez Hastalarda Laparaskopik Sleeve Gastrektomi Cerrahisinde Anestezi Deneyimlerimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi (TARK 2014), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Epidural anesthesia in a patient with high cardiac risk (EF 20)

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi (TARK 2014), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Genel Anestezi Altındaki Tavşanlarda Sugammadeks Ve Neostigminin Göz İçi Basınca Etkilerinin Karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi (TARK 2014), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Wilson hastalığı olan olguda anestezi yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi (TARK 2014), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Books & Book Chapters

KOMPLİKE HİPERTİROİDİK OLGUDA ANESTEZİ

in: Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi, Ömer Kurtipek,Metin Alkan,Yusuf Ünal,Mustafa arslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.293-307, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Covid-19 Hastasında Beslenme

in: Covid-19 Hastasında Anestezi Yönetimi, Pınar AYVAT, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.209-222, 2020 Creative Commons License Sustainable Development