Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anestezik Moleküllerin Epigenetik Etkisi

3rd Union of Thrace Universities International HealthSciences Congress, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.136-139

ASSESSMENT OF GLOBAL DNA METHYLATION IN LUNG TISSUE OF RABBITS THAT EXPOSED ROCURONIUM DURING ANESTHESIA

INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS, Lviv, Ukraine, 7 - 08 November 2019, pp.403-406

GENEL ANESTEZİ ALTINDAKİ TAVŞANLARDA SUGAMMADEX’İN D VİTAMİNİ DÜZEYİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

7th European Congress of Pharmacology EPHAR2016

7th European Congress of Pharmacology (EPHAR2016), 26 - 30 June 2016

Progresif olarak artan santal nöropatik ağrı vaka sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Turkey, 2 - 06 December 2015

Yoğun Bakım Ünitesinde İpratropiyum Bromide Bağlı Gelişen Anizokori

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (TARK 2015), Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Anestezi Cihazı Bakımında Anestezi Uzmanlarının Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (TARK 2015), Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Von Recklinghausen hastalığı olan gebede spinal anestezi deneyimimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (TARK 2015), Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Morbid, Süper ve Süper Süper Obez Hastalarda Laparaskopik Sleeve Gastrektomi Cerrahisinde Anestezi Deneyimlerimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi (TARK 2014), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Epidural anesthesia in a patient with high cardiac risk (EF 20)

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi (TARK 2014), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Genel Anestezi Altındaki Tavşanlarda Sugammadeks Ve Neostigminin Göz İçi Basınca Etkilerinin Karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi (TARK 2014), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Wilson hastalığı olan olguda anestezi yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi (TARK 2014), Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Books & Book Chapters

KOMPLİKE HİPERTİROİDİK OLGUDA ANESTEZİ

in: Olgular Eşliğinde Anestezi Yönetimi, Ömer Kurtipek,Metin Alkan,Yusuf Ünal,Mustafa arslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.293-307, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Covid-19 Hastasında Beslenme

in: Covid-19 Hastasında Anestezi Yönetimi, Pınar AYVAT, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.209-222, 2020 Creative Commons License Sustainable Development