Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Temel Materyaller: Okuma Metinleri Ve Okuma Kitapları.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, no.8, pp.211-225, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANA DİLİ ARAPÇA OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZMA BECERİLERİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ

Route Education and Social Science Journal, no.14, pp.237-248, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçenin Türkiye’de Yabancı dil olarak öğretiminde Akademik Türkçe uygulamaları

Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB), Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.79

Books & Book Chapters