Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turizm Sektöründe Bir Eko Etiket Olarak Mavi Bayrak ve Şarköy Örneği

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2008