Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2016 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2016 Yönetim Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2015 Yaşar Üniversitesi E-Dergi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2014 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi