Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2010 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Vergi Yasalarına Göre Düzenlenen Temel Mali Tabloların Finansal Analiz Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Muhasebe Ve Finansman

 • 2005 Yüksek Lisans

  Hedef Maliyetlemenin Stratejik Maliyet Yönetiminde Bir Araç Olarak Kullanılması ve Bir Uygulama

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce