Genel Bilgiler

Biyografi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini 2002 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara'da tamamladı. Aynı kurumun Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı'nda 2008 yılına kadar çalıştı, burada son iki yılında Ulusal Polio (Çocuk Felci) Referans Laboratuvarı sorumluluğunu yürüttü.  Avrupa Birliği projelerinde ve mikrobiyoloji uzmanlarına yönelik eğitimlerde görev aldı. Mayıs 2008 itibari ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'de çalışmaya başladı. 2012 yılında Doçent oldu. Viral hastalıkların tanısı, moleküler tiplendirme yöntemleri ve laboratuvarda kalite güvencesi özel ilgi alanlarındandır.   Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı çalışmalarına katılmakta, ayrıca laboratuvarın dış kalite kontrol çalışmalarını takip etmektedir. Sağlık Yüksekokulu'nda mikrobiyoloji dersleri vermiştir. Halen Tıp Fakültesi'nde Mikrobiyoloji dersleri vermektedir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmekte, çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde hakemlik görevi de yürütmektedir. Hemşirelere ve laboratuvar teknisyenlerine yönelik mikrobiyoloji kitaplarında yazdığı bölümler vardır. Almanya'da Paul Ehrlich ve Robert Koch Enstitülerine, İngiltere'de Sanger Enstitüsüne, Hollanda'da Groningen Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına çalışma ziyaretlerinde bulundu. Nisan 2015'ten itibaren Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumluluğunu yürütmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Temel Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

İletişim

Web Sayfası
http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-2361
Ofis
Tıp Fakültesi Dekanlığı