Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Conjunctivitis due to Neisseria sicca: A case report

INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.62, sa.3, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Novel hydrogel particles and their IPN films as drug delivery systems with antibacterial properties

COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, cilt.89, ss.248-253, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

P(4-VP) based nanoparticles and composites with dual action as antimicrobial materials

COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, cilt.79, sa.2, ss.460-466, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Molecular identification of adenoviral conjunctivitis in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.20, sa.4, ss.669-674, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Genotyping of mumps virus circulating in Turkey in the 2006-2007 winter season

ARCHIVES OF VIROLOGY, cilt.154, sa.11, ss.1807-1812, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of rubella and cytomegalovirus antibodies among pregnant women in northern Turkey

NEW MICROBIOLOGICA, cilt.31, sa.4, ss.451-455, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serological evidence of West Nile Virus (WNV) in mammalian species in Turkey

EPIDEMIOLOGY AND INFECTION, cilt.134, sa.4, ss.826-829, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

[Viruses as biological weapons].

Mikrobiyoloji bulteni, cilt.39, ss.383-97, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eksozomlar ve Bakteriyel Enfeksiyonlar.

Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları - Özel Konular, cilt.11, sa.2, ss.9-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Detection of norovirus infections in Canakkale with ELISA and RT-PCR

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, sa.3, ss.533-538, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Rhino orbito cerebral mucormycosis two case reports in the light of the literature

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, cilt.25, sa.5, ss.295-301, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In Vitro Activity of Vancomycin Against Colistin Resistant Acinetobacter baumannii Strains

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.44, sa.4, ss.144-148, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Achromobacter xylosoxidans a bağlı akut prostatit Bir olgu sunumu

DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.81-83, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üçüncü basamak bir hastanede sağlık çalışanlarında Hepatit B seroprevalansı

Viral Hepatit Dergisi, cilt.19, ss.36-40, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ocular aspergillosis: Obtaining a specimen is crucial for diagnosis. A report of three cases

Medical Mycology Case Reports, cilt.1, sa.1, ss.39-41, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

What Should be the Antibiotic Preference in the Treatment of Bacterial Conjunctivitis

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.40, sa.6, ss.354-358, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Kısım XIII, USMLE (Ulusal Yeterlik Sınavı) Alıştırma Soruları

Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji (Review of Medical Microbiology and Immunology) 14.Baskı. Editör W. Levinson. Çeviri editörleri B.Şener, B. Esen., Warren Levinson, Editör, Güneş Tıp Yayınevi, Ankara, ss.709-750, 2018

miRNA ve HCV

Hepatit Mikrobiyolojisi, Mustafa Altındiş, Fehmi Tabak, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, ss.193-201, 2015