Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Effects of 4MAT Teaching Model and Whole Brain Model on Academic Achievement in Science

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, no.192, pp.303-325, 2017 (SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Middle School Teachers' Professional Ethical Dilemmas

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.49, pp.439-460, 2020 (ESCI) identifier

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının ‘Öğretmen’ Algıları

Trakya Eğitim Dergisi, vol.9, pp.336-349, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Pre-Service Teachers’ Metaphorical Perceptions about Syrian Asylum Seekers’ Children

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.2, pp.9-29, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Fen bilimleri öğretmen adaylarının elektriksel direnç kavramı hakkındaki ön bilgilerinin belirlenmesi.

Abant İzeet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.1-19, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

4MAT Öğretim Modeli, Bütünsel Beyin Modeli’nin Fen Dersi ÖzYeterlik Algısına Etkisi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.193-214, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Developing a Science Process Skills Test Regarding the 6th Graders

The International Journal of Assessment and Evaluation, vol.19, pp.39-57, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Etik Algısı ve Etik İkilemleri

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 30 October - 01 November 2018

Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin Görüşleri

8th International Congress of Research in Education, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.4-5

Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin Görüşleri

8th International Congress of Research in Education, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.4-5

Fen bilimleri öğretmen adaylarının öğretmen algıları

8th International Congress of Research in Education, 9 - 11 May 2018

Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin Görüşleri

8th International Congress of Research in Education, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.4-5

Fen bilimleri öğretmen adaylarının öğretmen olma istekliliği

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Bandırma, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.754

Fen bilimleri öğretmen adaylarının fen öğretimi yaklaşımları

7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.176

4MAT Öğretim Modeli ile hazırlanan fen bilimleri dersi ders planlarının analizi

7. Uluslararası Egitimde Arastırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.49

4MAT Öğretim Modeli ve Bütünsel Beyin Modeli'nin fen bilimleri dersi akademik başarısı üzerindeki etkisi.

VIII. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.200

The relationship between science achievement and learning styles of Turkish elementary students

The European Conference on Educational Research, Budapeşte, Hungary, 8 - 11 September 2015

Cinsiyet ve sınıf düzeyine göre ortaokul öğrencilerinin güdüsel düzenlemeleri ve öğrenme stratejisi kullanımı ile ilişkisi

International Symposium on Changes and New Trends in Education, Konya, Turkey, 22 - 24 November 2013, pp.371-372

Fen Öğretimi Eğitsel Yaklaşım Testi Türkçe uyarlama çalışması

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013

Fen Öğretimi Eğitsel Yaklaşım Testi Türkçe Uyarlama Çalıiması

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.1

Pre-Service ElementaryTeachers’ Biotechnology Knowledge andTheirAttitudesTowardBiotechnological Applications

5th International Congress of EducationalResearch 2013, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013

Fen Bilgisi ögretmen adaylarının biyoloji laboratuvar uygulama özyeterlikleri ve biyoloji laboratuvarına yönelik tutumları

5. Uluslararası Türkiye Egitim Arastırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.202

How Much Green are Education Faculties?

Europian Congress on Educational Science, Berlin, Germany, 12 - 16 September 2011, pp.1-3

Öğretim üyelerinin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili tutum ve uygulamaları

3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2011 Sustainable Development

Teknolojiye Yönelik Kız ve Erkek Ögretmen adaylarının Görüsleri

Toplumsal Gelismede Türk ve Japon Kadınının Egitimi Uluslararası Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2010, pp.338-348

Books & Book Chapters

Salgın Sürecinde Deneyimsel Öğrenme

in: Covid 19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları, Çoruk, Adil, Editor, Pegem Akademi, Manakara, pp.227-236, 2021 Sustainable Development

Araştırma sorgulamaya dayalı fen öğretimi

in: Özel Eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sönmez Kartal M., Toper Korkmaz Ö., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.22-35, 2017

Okul Öncesi Eğitiminde Atık Materyallere Yeni Kimlik Kazandırma Etkinlikleri

in: Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakıs, Doç. Dr. Ebru AKTAN ACAR, Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ, Editor, Özgün Kök Yayınevi Yayıncılık, Ankara, pp.229-244, 2012