Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of 4MAT Teaching Model and Whole Brain Model on Academic Achievement in Science

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.42, sa.192, ss.303-325, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Middle School Teachers' Professional Ethical Dilemmas

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.49, ss.439-460, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının ‘Öğretmen’ Algıları

Trakya Eğitim Dergisi, cilt.9, ss.336-349, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Pre-Service Teachers’ Metaphorical Perceptions about Syrian Asylum Seekers’ Children

International Journal of Progressive Education, cilt.15, sa.2, ss.9-29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen bilimleri öğretmen adaylarının elektriksel direnç kavramı hakkındaki ön bilgilerinin belirlenmesi.

Abant İzeet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.1-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4MAT Öğretim Modeli, Bütünsel Beyin Modeli’nin Fen Dersi ÖzYeterlik Algısına Etkisi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.193-214, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kariyer Planları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.253-262, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Etik Algısı ve Etik İkilemleri

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin Görüşleri

8th International Congress of Research in Education, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.4-5

Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin Görüşleri

8th International Congress of Research in Education, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.4-5

Fen bilimleri öğretmen adaylarının öğretmen algıları

8th International Congress of Research in Education, 9 - 11 Mayıs 2018

Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin Görüşleri

8th International Congress of Research in Education, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.4-5

Fen bilimleri öğretmen adaylarının öğretmen olma istekliliği

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Bandırma, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.754

Fen bilimleri öğretmen adaylarının fen öğretimi yaklaşımları

7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.176

4MAT Öğretim Modeli ile hazırlanan fen bilimleri dersi ders planlarının analizi

7. Uluslararası Egitimde Arastırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.49

4MAT Öğretim Modeli ve Bütünsel Beyin Modeli'nin fen bilimleri dersi akademik başarısı üzerindeki etkisi.

VIII. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.200

The relationship between science achievement and learning styles of Turkish elementary students

The European Conference on Educational Research, Budapeşte, Macaristan, 8 - 11 Eylül 2015

Cinsiyet ve sınıf düzeyine göre ortaokul öğrencilerinin güdüsel düzenlemeleri ve öğrenme stratejisi kullanımı ile ilişkisi

International Symposium on Changes and New Trends in Education, Konya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2013, ss.371-372

Fen Öğretimi Eğitsel Yaklaşım Testi Türkçe uyarlama çalışması

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

Fen Öğretimi Eğitsel Yaklaşım Testi Türkçe Uyarlama Çalıiması

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.1

Pre-Service ElementaryTeachers’ Biotechnology Knowledge andTheirAttitudesTowardBiotechnological Applications

5th International Congress of EducationalResearch 2013, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013

Science Teachers’BiologyLaboratory Application Self-EfficacyBeliefsandTheirAttitudesTowardBiologyLaboratory Applications

5th International Congress of EducationalResearch 2013, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013

Fen Bilgisi ögretmen adaylarının biyoloji laboratuvar uygulama özyeterlikleri ve biyoloji laboratuvarına yönelik tutumları

5. Uluslararası Türkiye Egitim Arastırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.202

How Much Green are Education Faculties?

Europian Congress on Educational Science, Berlin, Almanya, 12 - 16 Eylül 2011, ss.1-3

Öğretim üyelerinin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili tutum ve uygulamaları

3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011

Ögretim üyelerinin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili tutum ve uygulamaları

3. Uluslararası Türkiye Egitim Arastırmaları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2011, ss.37-38

Teknolojiye Yönelik Kız ve Erkek Ögretmen adaylarının Görüsleri

Toplumsal Gelismede Türk ve Japon Kadınının Egitimi Uluslararası Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2010, ss.338-348

Kitap & Kitap Bölümleri

Araştırma sorgulamaya dayalı fen öğretimi

Özel Eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sönmez Kartal M., Toper Korkmaz Ö., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.22-35, 2017

Okul Öncesi Eğitiminde Atık Materyallere Yeni Kimlik Kazandırma Etkinlikleri

Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakıs, Doç. Dr. Ebru AKTAN ACAR, Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ, Editör, Özgün Kök Yayınevi Yayıncılık, Ankara, ss.229-244, 2012