Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2012 - 2014 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Yardımcı Editör