Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Metin Yiğit, İlk Donem Hanefi Kaynaklarına Gore Ebu Hanife’nin Usul Anlayışında Sünnet

İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.487-491, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Tecrîd Hâşiyeleri Geleneği ve Taşköprülüzâde’nin Tecrîd Hâşiyesi Bağlamında Ma’dûmun Şeyiyyeti Tartışması

in: Taşköprülüzâde’de Bilgi, Bilim ve Varlık, İhsan Fazlıoğlu, İbrahim Halil Üçer, Editor, İlem Yayınları, İstanbul, pp.399-434, 2020

Marifetullah Hakkında Nazarda Bulunmak Vaciptir [Adudüddin Îcî’xxnin Akâid’xxine Yazılan Şerhten (el-Celâl)

in: Din Felsefesi Açısından Eş’arî Gelen Ek-i Klasik ve Çadaş Metinler Seçkisi, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.206-210, 2019

Alem Hâdistir ve Yokluğundan Sonra Allah Teâlâ’xxnın Kudreti ile Meydana Gelmiştir. [Adudüddin el-Îcî’xxnin Akâid’xxine Yazılan Şerhten (el-Celâl)

in: Din Felsefesi Açısından Eş’arî Gelen Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.339-350, 2019

Episodes in the Encyclopedia