Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Köklerin Peşinde Bir Tatar Yazar: Nurihan Fettah

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sa.48, ss.139-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurihan Fettah’ın Dilinde Eski (Archaic) Sözler

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.47-57, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurihan Fettah’ın Dilinde Eski (Arkaik) Sözler

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.47-57, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÂBURNAME’DE KÖKEN BİLGİSİ DENEMELERİ

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.12, sa.25, ss.203-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kazan-Tatar Türkçesi ile Yazılmış ve Çok Lehçelilik Özelliği Gösteren Nogmanî Tefsiri: Yasin Suresi Örneği

Türkiyat Mecmuası, cilt.28, sa.2, ss.147-176, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK YAZI DİLLERİNDE SÖZ DİZİMLİK BİRİMLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, sa.3, ss.46-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK YAZI DİLLERİNDE SÖZ DİZİMLİK BİRİMLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ (Lenize Veliyeva'dan aktarma)

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, sa.3, ss.46-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ünlü Tatar Âlimi Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (2003-2012 Yılları Arası)

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, ss.179-202, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜLTÜREL BAĞLAMDA KAPADOKYA BÖLGESİNDE BULUNAN GREK HARFLİ TÜRKÇE KİTABELERİN DİLİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.1137-1151, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Kazan Utları” Dergisi ve 1994-2009 Yılları Arası Yazarlar İndeksi ve Yazılar Dizini

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmları Dergisi, sa.20, ss.65-231, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Kazan Utları" Dergisi, 1994-2009 Yılları Arası Yazarlar İndeksi ve Yazılar Dizni

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sa.20, ss.65-231, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LACİVERT TAŞI’NDA ÖZEL BİR DİL: ÇERÇİ DİLİ

ULUSLARARASI TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Balıkesir/Edremit, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.538-555

Türk ve Tatar Çocuk Oyunlarındaki Benzerlikler

TRADITIONAL CULTURE OF THE TURKİC PEOPLES İN THE CHANGİNG WORL, Kazan, Rusya, 12 - 15 Nisan 2017, ss.457-460

Sızgıra Torgan Uklar dan Tatar Türkçesi Sözlüğüne Katkılar

Milliyetleri Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı-II, Kırklareli, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2015, ss.201-213

Latin Esaslı Türk Yazı Sisteminde Yabancı Kısaltma Yapıları

Kultura Naradov Başkortostana V Kontekste Evraziyskoy Tsivilizatsii İstoriya, Covremennost, Perspektivı, 14 Mayıs 2015

Geçmişten Günümüze Kitabeleriyle Avanos

Avanos Sempozyumu Bildirileri, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.61-70

Codex Cumanicus ve Kumuk Türkçesinin Söz Varlığı: Fiiller

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül 2012 - 04 Ekim 2013, cilt.2, ss.293-307

Leksikon Ellino Turkikon dan Hareketle Grek Asıllı Karamanlı Alfabesi

I. Uluslar Arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 16 Kasım 2012 - 19 Kasım 2013, cilt.1, ss.123-138

Kitap & Kitap Bölümleri

Sözlük ve Dizin

Risâle-i Dehkânçılık (Çiftçilik Risalesi), Öger, Adem, Tek, Recep, Editör, Gazi Kitabevi, ss.57-119, 2017

Dizin ve Sözlük

Risâle-i Mûze-dûzluk (Ayakkabıcılık Risalesi), Öger, Adem, Tek, Recep, Editör, Gazi Kitabevi, ss.72-145, 2017

Dizin ve Sözlük

Risâle-i Harrâtlık (Ağaççılık Risalesi), Adem Öger, Recep Tek, Editör, Gazi Kitabevi, ss.45-92, 2016

Dizin ve Sözlük

Risâle-i Aşfezlik (Aşçılık Risalesi), Adem Öger, Recep Tek, Editör, Gazi Kitabevi, ss.47-85, 2016

Dizin ve Sözlük

Risâle-i Nemed-mâllık (Keçecilik Risalesi), Adem Öger-Recep Tek, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.53-99, 2016

Ortak Türkçe Üçgeninde Yansıma Sözlerin Durumu

Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı, Gül, Doç. Dr. Bülent, Ağca, Doç. Dr. Ferruh, Gökçe, Yrd. Doç. Dr. Faruk, Editör, Öncü Kitap, ss.383-396, 2013

Komşu Dillerde Yaşayan Ölü Türkçe Meslek Adları Üzerine

Folkloristik Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı, Abdülselam Arvas, Metin Eren, Mehmet Karaaslan, Münir Cerraahoğlu, Editör, Hâkim Yayınları, Ankara, ss.133-153, 2013