Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Mikrobiyoloji

  • Bakteriyoloji

  • İmmünoloji

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Mikrobiyal Genetik

  • Temel Bilimler