Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2014 - Devam Ediyor Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

    Editörler Kurulu Üyesi

  • 2008 - 2016 Kafkas U Vet Fak Derg

    Yardımcı Editör