Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Turizm ve Otel İşletmeciliği

  • Eğitim

  • Beden Eğitimi ve Spor

  • Rekreasyon