Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FİTNESS MERKEZLERİNDEN HİZMET ALAN BİREYLERİN ESİNLENMEDURUMLARININ İNCELENMESİ

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.26, ss.62-71, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sportif Etkinlik İşletmelerinde Çalışan Personelin Öznel İyi Oluş Düzeyleriile Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, cilt.5, ss.154-162, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reviewing Academic Motivation Levels of Students Study in Different Faculties in Terms of Certain Variables (Sakarya University Case)

Journal of Education and e-Learning Research, cilt.5, ss.208-216, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leisure Boredom Scale: A Research on University Students

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, ss.148-157, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HELAL HELAL MİDiR? TURİZMDE STANDARTLAR, UYGULAMALAR VE SORUNLAR

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.195-213, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerika ve Türkiye’de Rekreasyon Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Sakarya University Journal of Education, cilt.7, ss.515-524, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Customer Satisfaction by Staff Demographic Properties: A Research In Recreation Sports Business

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.126-130, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekreatif Bir Faaliyet Olarak Halk Oyunları Hareket Kas İlişkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.2817-2841, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Participation motivation in sport a study on taekwondoathletes

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.18, ss.47-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sportif Rekreasyon İşletmelerinde Müşterinin Personelden Memnuniyetini Belirleyen Unsurlar Private Traınıng Studıo Örneği

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.16-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişilik Modelleri Boyutlarının Karşılaştırılması A Tipi Ve B Tipi Kişilik ve Beş Faktör Kişilik Modeli

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi,, cilt.3, ss.104-116, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyotropi ve Otonomi Kişilik Özelliklerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki Etkileri

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.47-70, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spor Eğitimi ile Ritm Becerisi İlişkisi

II. International Congress of Athletic Performance Health in Sports, 22nd - 25th of October 2020, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2020, ss.46-48

KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN BOŞ ZAMAN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bilge Kagan 2nd International Science Congress, 5 - 07 Kasım 2019, 5 - 07 Kasım 2019

Animatörlerin İş Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: İzmir İli Örneği

2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.771-777

Fitness Merkezlerine Giden Bireylerin Boş Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği

2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.58-66

Öğrencilerin Rekreatif Tercihleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 Nisan 2018, ss.949-958

ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTE DÜZEYLERİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 5 - 08 Nisan 2018, ss.335-342

Amerika ve Türkiye’deki Üniversitelerde Rekreasyon Bölümlerininİncelenmesi

ERPA İNTERNATİONAL CONGRESSES ON EDUCATİON 2017, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.12-16

Helal Helal midir? Turizmde Standartlar, Uygulamalar ve Sorunlar

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, 10 - 14 Mayıs 2017

Halay Bölgesindeki Delilo Oyununun Analizi Diyarbakır Elazığ ve Bingöl İllerinin Karşılaştırılması

1. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015, ss.1-7

Kitap & Kitap Bölümleri

POSTÜLA

NOBEL YAYIN EVİ, 2020

Öğrencilerin Yaşam Kalite Düzeylerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

Herkes için Spor ve Wellness Araştırmaları, Mehmet Ali ATEŞ, Süleyman GÖNÜLATEŞ, Editör, Akademisyen Kitapevi, ss.181-190, 2019

Öğrencilerin Yaşam Kalite Düzeylerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları, Mehmet Ali ÖZTÜRK, Süleyman GÖNÜLATEŞ, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.181-190, 2018

FRANSIZ MUTFAĞI

Uluslararası Gastronomi, Mehmet SARIIŞIK, Editör, DETAY YAYINCILIK, Sakarya, ss.33-46, 2013