Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2014 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Türkiye

 • 2006 - 2011 Lisans

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Yüksek Lisans

  GÜBRE İŞLETİM PLANLAMASINDA UZAKTAN ALGILAMA CBS VE YÜZEY İSTATİSTİĞİ YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: GÜMÜŞÇAY BELDESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce