Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design and Testing of a Laboratory Scale Deflection Apparatus

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.197-202, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kontrollü Ortamda Bitkisel Yetiştiricilik için Arduino Uyumlu Bir Toprak Nemi İzleme Sistemi Tasarımı

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.131-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hava Kalitesi Ölçüm Amaçlı Kullanılan Metal-oksit Gaz Sensörlerinin Sıcaklık ve NemEtkileşimlerinin Belirlenmesi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.91-97, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web and android applications for district level nutrient management planning

Agronomy Research, cilt.15, ss.622-628, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Air quality mapping using an e-nose system in Northwestern Turkey

Agronomy Research, cilt.15, ss.205-218, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bir Elektronik Burun Sisteminin Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Koku Probleminin Değerlendirilmesinde Kullanım Olanakları

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.53, ss.435-440, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Elektronik Burun Sisteminin Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Koku Probleminin Değerlendirilmesinde Kullanım Olanakları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.435-440, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance Comparison of a Low Cost Air Quality Sensor with a Commercial Electronic Nose

International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, no.8, ss.595-598, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing a Town Based Soil Database to Assess the Sensitive Zones in Nutrient Management

International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, no.8, ss.818-823, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of the Suitable Points for Central Biogas Facilities with Geographic Information System Models: A Case Study in Gümüşçay District

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.587

Bir E-burun Sisteminin Arduino Tabanlı Dönüşümünün Yapılması

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26 - 28 Eylül 2018

Spray Cooling for Bovine Barns

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.698

Use of Open Source Microprocessors in Agricultural Structures and Irrigation

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 Eylül 2018

Optimum Gübre İşletim Modellerinin Bölgesel Olarak Belirlenmesi

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017, ss.128

Performance Comparison of a Low Cost Air Quality Sensor with a Commercial Electronic Nose

17th International ConferenceonAgricultural Science, Technology and Engineering, 13 - 14 Ağustos 2015, cilt.9, ss.722-725

Determination of Paddy Rice Field Using Landsat 8 Images

International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering (BCEE-2014), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 17 - 18 Mart 2014, ss.195-198

A Simple Procedure In Designing Dairy Barn Thermal Environment

International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 17 - 18 Mart 2014, ss.190-193

Responses of Eggplant to Pruning Under Irrigation Deficiency

International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering (BCEE-2014), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 17 - 18 Mart 2014, ss.189-194