Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Murat Höyük Early Bronze Age Metal Figurine

OLBA, no.XXX, pp.1-20, 2022 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Tunç Çağı Kılıç Topuzları: Maydos Kilisetepeden İki Miken Örneği

Arkeoloji Dergisi, no.1, pp.65-82, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuzeybatı Anadolu’da (Kıyı Troas Bölgesi) Kırsal Hayvancılık ve Arazi Kullanımı: Etnoarkeolojik Bir Bakış

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.1, pp.17-25, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Residue Analysis of Grinding Stones From Chalcolithic Gülpınar

Electronic Journal of Social Sciences/Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.69, pp.90-104, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalkolitik Gülpınar Taş Ağırlıklarının İşlevine Yönelik Öneriler/ Some Suggestions on the Function of the Stone Weights from Chalcolithic Gülpınar

Tuba-Ar-Turkish Academy Of Sciences Journal Of Archaeology, vol.23, no.1, pp.12-28, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken ve Orta Kalkolitik Dönem’de Batı Anadolu’da Tekstil Üretimi: Gülpınar Buluntusu Ağırşaklarının İşlevlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.28, pp.1-14, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalkolitik Smintheion Gülpinar Buluntusu Antropomorfik Objeler

HÖYÜK (Türk Tarih Kurumu), vol.0, no.5, pp.11-24, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Görsel ve Filolojik Verilere Göre Arkeoloji’de Öğütme Taşları ve Öğütme Aktivitelerinin Sosyal Yaşamdaki Yeri

Taş Aletler Çalıştayı II ”Arkeolojide Taşları Konuş(tur)uyoruz”, Turkey, 9 - 11 October 2019

Kuzey Doğu Ege Buluntusu Taş Aletlerin İşlevlendirilmesi ve Etnografik Analoji

Taş Aletler Çalıştayı I ”Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler Teori, Metot, Pratik”, Turkey, 9 - 10 March 2017

Öğütme Taşları:Tipolojik Gelişim, Sorunlar, Çalışma Metodolojisi ve Analitik Bir Yaklaşım Modeli

Taş Aletler Çalıştayı I ”Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler Teori, Metot, Pratik”, Edirme, Turkey, 9 - 10 March 2017

Organic Residue Analysis via GC MS of Ground Stone Toolsfrom Chalcolithic Gülpınar NW Turkey

Ground Stone Artifacts and Society: An international Conference on Ground Stone Artifacts, Quarrying, Production, Function and Exchange; AGSR 2015, Haifa, HAİFA, Israel, 5 - 09 July 2015, pp.56

On marble Conical Rhyta: New Evidence from Yeşiltepe in the West Anatolian Hinterland

International Conference Communities in Transition The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), ATİNA, Greece, 6 - 10 June 2013

Antik Çağda Bozcaada Tenedos

Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Turkey, 25 August 2008, pp.71-82

Books & Book Chapters

On the Function and Ethnographic Analogies of North East Aegean Ground Stone Tools

in: Lithic Studies: Anatolia and Beyond, Adnan Baysal, Editor, Archaeopress BAR, Oxford, pp.225-236, 2022

Prehistorik Dönemden Roma Dönemine Kadar Yakındoğu ve Ege’de Öğütme Taşlarının Tipolojik Gelişimi

in: Arkeolojik Küçük Buluntular Pişmiş Toprak, Metal, Kemik, Cam ve Taş Eserler, Oktay Dumankaya, Editor, Doruk Yayınları, Ankara, pp.11-45, 2021

Öğütme Taşları:Arkeolojik ve Filolojik Verilere Göre Öğütme Aktivitelerinin Sosyal Yaşamdaki Yeri

in: Arkeolojide Taşları Konuş(tur)uyoruz. Taş Aletler, Yorum ve Yaratıcılık, Hande Bulut, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.190-210, 2021

Murat Höyük Erken Tunç Çağı Taşınabilir Ocakları ve Ocak Ayakları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Erken Tunç Çağı'nda MURAT HÖYÜK, Özdemir A., Kılınç Z., Demir E., Editor, Ege Yayınları, pp.73-86, 2021

Murat Höyük Erken Tunç Çağı Sürtmetaş Alet ve Objeleri

in: Erken Tunç Çağı'nda MURAT HÖYÜK, Özdemir A., Kılınç Z., Demir E., Editor, Ege Yayınları, pp.163-200, 2021

Murat Tepe: Kazı Çalışmaları ve Tabakalanması

in: Murat Nehri Kıyısında Bir Urartu Yerleşimi MURAT TEPE, Özdemir Abdulkadir, Kılınç Ziya, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.39-46, 2021

Öğütme Taşları: Tipolojik Gelişim, Sorunlar, Çalışma Metodolojisi ve Analitik Bir Yaklaşım Modeli

in: Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler: Teori, Metot, Pratik, Baysal, A., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.272-303, 2018

On marble Conical Rhyta: New Evidence from Yeşiltepe in the West Anatolian Hinterland

in: Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stage (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic, T. Takaoğlu, Editor, Oxbow Books, Oxford, pp.491-498, 2018

Kuzey Doğu Ege Buluntusu Taş Aletlerin İşlevlendirilmesi Ve Etnografik Analoji

in: Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler: Teori, Metot, Pratik, Adnan Baysal, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.304-323, 2018

Antik Dönem Denizciliğinde Tenedos/Bozcaada

Troia Vakfı Yayınları, Çanakkale, 2013

Smintheion Çevresi Kırsal Mimari Araştırmaları

in: Smintheion Apollon Sminheus’un İzinde, Özgünel, Çoşkun, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.157-170, 2013

Continuity and Change in Rural Land-Use on Tenedos/Bozcaada

in: Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia II, Takaoğlu T., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.113-136, 2005