Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Residue Analysis of Grinding Stones From Chalcolithic Gülpınar

Electronic Journal of Social Sciences/Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.69, ss.90-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzeybatı Anadolu’da (Kıyı Troas Bölgesi) Kırsal Hayvancılık ve Arazi Kullanımı: Etnoarkeolojik Bir Bakış

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.17-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkolitik Gülpınar Taş Ağırlıklarının İşlevine Yönelik Öneriler/ Some Suggestions on the Function of the Stone Weights from Chalcolithic Gülpınar

Tuba-Ar-Turkish Academy Of Sciences Journal Of Archaeology, cilt.23, sa.1, ss.12-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken ve Orta Kalkolitik Dönem’de Batı Anadolu’da Tekstil Üretimi: Gülpınar Buluntusu Ağırşaklarının İşlevlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.28, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkolitik Smintheion Gülpinar Buluntusu Antropomorfik Objeler

HÖYÜK (Türk Tarih Kurumu), cilt.0, sa.5, ss.11-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Görsel ve Filolojik Verilere Göre Arkeoloji’de Öğütme Taşları ve Öğütme Aktivitelerinin Sosyal Yaşamdaki Yeri

Taş Aletler Çalıştayı II ”Arkeolojide Taşları Konuş(tur)uyoruz”, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Kuzey Doğu Ege Buluntusu Taş Aletlerin İşlevlendirilmesi ve Etnografik Analoji

Taş Aletler Çalıştayı I ”Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler Teori, Metot, Pratik”, Türkiye, 9 - 10 Mart 2017

Öğütme Taşları:Tipolojik Gelişim, Sorunlar, Çalışma Metodolojisi ve Analitik Bir Yaklaşım Modeli

Taş Aletler Çalıştayı I ”Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler Teori, Metot, Pratik”, Edirme, Türkiye, 9 - 10 Mart 2017

Organic Residue Analysis via GC MS of Ground Stone Toolsfrom Chalcolithic Gülpınar NW Turkey

Ground Stone Artifacts and Society: An international Conference on Ground Stone Artifacts, Quarrying, Production, Function and Exchange; AGSR 2015, Haifa, HAİFA, İsrail, 5 - 09 Temmuz 2015, ss.56

On marble Conical Rhyta: New Evidence from Yeşiltepe in the West Anatolian Hinterland

International Conference Communities in Transition The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), ATİNA, Yunanistan, 6 - 10 Haziran 2013

Antik Çağda Bozcaada Tenedos

Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Türkiye, 25 Ağustos 2008, ss.71-82

Kitap & Kitap Bölümleri

On marble Conical Rhyta: New Evidence from Yeşiltepe in the West Anatolian Hinterland

Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stage (ca. 5000/4800-3200/3000 BC), S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic, T. Takaoğlu, Editör, Oxbow Books, Oxford, ss.491-498, 2018

Kuzey Doğu Ege Buluntusu Taş Aletlerin İşlevlendirilmesi Ve Etnografik Analoji

Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler: Teori, Metot, Pratik, Adnan Baysal, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.304-323, 2018

Öğütme Taşları: Tipolojik Gelişim, Sorunlar, Çalışma Metodolojisi ve Analitik Bir Yaklaşım Modeli

Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler: Teori, Metot, Pratik, Adnan Baysal, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.272-303, 2018

Smintheion Çevresi Kırsal Mimari Araştırmaları

Smintheion Apollon Sminheus’un İzinde, Özgünel, Çoşkun, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.157-170, 2013

Continuity and Change in Rural Land-Use on Tenedos/Bozcaada

Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia Volume 2, Takaoğlu, Turan, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.113-136, 2005