Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Echinoderm Fauna of Gokceada Island (NE Aegean Sea)

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.11, no.1, pp.26-29, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effects of mucilage on the benthic crustacean in the North Aegean Sea

J. black sea/mediterranean Environment , vol.27, no.2, pp.214-231, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Bivalvia (Mollusca) fauna of the Canakkale Strait (Dardanelles) Coast

Acta Biologica Turcica, vol.33, no.4, pp.244-251, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Peracarid Crusteceans Species from Upper Infralittoral Rocky Shores of Gokceada Island (Aegean Sea)

Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, vol.2, pp.109-119, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Ascidians and their distribution in the Mediterranean Sea

E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, vol.23, no.1, pp.29-31, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Bozcaada’nın Echinoderm Faunası

Türk Sucul Yaşam Dergisi, vol.3, no.4, pp.10-15, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Isopoda Species Found at the Coast of Bozcaada Island (NE Aegean Sea).

Turkish Journal of Zoology, vol.28, pp.103-105, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Amphipod (Crustacea) Species at the Coasts of Bozcaada Island (NE Aegean Sea).

Turkish Journal of Marine Science, vol.9, no.3, pp.219-229, 2003 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EUNIS SINIFLANDIRMA ŞEMASININ GÖKCEADA KIYI DENİZ HABİTATLARI HARİTALANDIRMASINA UYGULANMASI

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, pp.1

CALLINECTES SAPIDUS RATHBURN, 1896 MAVİ YENGECİN GÖKÇEADA'DAKİ TROFİK DURUMU

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, pp.1

Macrobiological Inventory of the Foca Marine Protected Area

1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 02 May 2019, pp.133-143 Sustainable Development

EUNIS Marine Benthic Habitat Classification System

1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.224

Macrobiological Inventory of the Foça Marine and Coastal Protected Area

1st International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.133-143 Sustainable Development

Impacts of Mangrove Expansion on Salt Marsh Benthic Infaunal Communities in the Gulf of Mexico

FABA-International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Ankara, Turkey, 21 - 24 November 2018, pp.100

GÖKÇEADA TUZ GÖLÜ’NÜN ORNİTOFAUNASI

International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.151

Influence of mangrove expansion on salt marsh benthic infaunal communities

CERF 2017, Rhode Island, United States Of America, 5 - 08 November 2017, pp.1

THE INFLUENCE OF THE KÜÇÜK MENDERES RIVER ON MARINE MACROBENTHIC FAUNA

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences FABA 2016, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.227

Observations on Hidrobiological Features of Gökçeada Salt Lake

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences FABA 2016, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.239

Denizel Zoobenthos Taksonomi Çalışmalarındaki Sorunlar

Su Ürünlerinde Taksonomik Sorunlar Çalıştayı, Antalya, Turkey, 7 - 08 November 2013, pp.15

Gökçeada kıyılarının tür çeşitliliği üzerine sualtı görsel sayım tekniği uygulamaları

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013, pp.71

Soft Bottom zoobenthic assemblages from Canakkale Strait (Turkey): linking with seasonal, spatial changes and hydrodynamic condition.

International Symposium on "Marine Ecosystems, Natural Products and their Bioactive Metabolites, Bogor, Indonesia, 25 - 27 October 2011, pp.45

A study on the qualitative and quantitative distribution of amphipod fauna in the Canakkale strait.

International Conference on “Monitoring & modelling of marine pollution, Kirsh Island, Iran, 1 - 03 December 2008, pp.81-88

Bozcaada littoralinin makrozoobenthos faunasının kalitatif analizi

Çanakkale- Bozcaada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 August 2008, pp.193-207

Sualtı Gözlem Metodu ile Güney Çanakkale Boğazı Makrobentik Biotasının Araştırılması.

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları. VII. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2008, pp.433-440

Bryozoa Fauna of Bozcaada Island NE Aegean Sea

8 th CIESM, İ, 9 - 13 April 2007, pp.420

Observation on the sensitive benthic life under the influence of yatch tourism: Gocek Bay (South-western coast of Turkey).

International Seminar on Coastal Water Management & Sustainable Use of Marine Resources INOC,, Akebe, Jordan, 30 October - 01 November 2007, pp.14

The Management of the Marine Biodiversity in Gallipoli Peninsula National Historical Park, Çanakkale-Turkey.

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, pp.72 Sustainable Development

The Management of the Marine Biodiversity in Gallipoli Peninsula National Historical Park, Çanakkale-Turkey.

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, pp.72 Sustainable Development

The management of the marine biodiversity in Gallipoli peninsula national historic park, Çanakkale-Turkey

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, vol.2, pp.72 Sustainable Development

Mollusca Fauna of Bozcaada Island (NE Aegean Sea).

International Seminar on Coastal Water Management & Sustainable Use of Marine Resources, Dakar, Senegal, 14 - 16 November 2006, pp.221-234 Creative Commons License

Marine Environment and endangered species of Gallipoli Peninsula National Historical Park, Çanakkale

Integrated Coastal Zone Management-Biodiversity-Marine Environment, İzmir, Turkey, 19 - 22 October 2006, vol.1, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

Marine Living Communities and Species Inventory of Gelibolu Peninsula Historical National Park

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Nobel Yayın No: 959, Fen ve Biyoloji Dizisi: 35, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006, vol.18, pp.93 Creative Commons License

A preliminary study on the Polyplacophora (Mollusca) fauna and their ecology of Bozcaada Island

Nationally Islands of Aegean meeting. Edit:Ozturk, B.; Aysel, V., Çanakkale, Turkey, 10 - 11 August 2001, pp.160-165

Kınalıada (Prens Adaları) Amphipod faunası

III. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 05 September 1996, pp.12

Books & Book Chapters

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Akdeniz Özet Raporu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Ege Denizi Özet Raporu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara, 2017

Deniz Tabanında Macrozoobenthos Habitatları

in: Aslan H., "Deniz Tabanında Macrozoobenthos Habitatları", DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 2014-2016 YILI EGE DENİZİ ÖZET RAPORU., M. Mustafa SATILMIŞ, Ali Rıza TANAS, Ed.,, Editor, Tübitak Mam Matbaası Gebze/Kocaeli, Kocaeli, pp.26-41, 2017

Deniz Tabanı Macrozoobenthos Habitatları

in: Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Akdeniz Özet Raporu, , Editor, TÜBİTAK MAM Matbaası Gebze/Kocaeli, 2017

Bentos İzleme Kılavuzu

in: Deniz İzleme Kılavuzu, , Editor, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, pp.1-49, 2017

A Study on Mapping of Marine Benthic Facies in Gocek Bay (South-Western Coast of Turkey)

in: The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystem. ECOSYSSTEM 2007, Özerler, M., Sayın , E., Editor, Piri Reis, İzmir, pp.251-269, 2007 Sustainable Development

Other Publications