Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mayıs 2010 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Ocak 2008 Yönetim Bilimleri Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi