Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ: TÜRKİYE’xxDE VE DİĞER ÜLKELERDE DURUM ANAL

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, sa.45, ss.762-774, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Influence of Inter-Stakeholders’ Communication on University – Industry Collaboration

Scholedge International Journal of Business Policy Governance ISSN 2394-3351, cilt.4, sa.8, ss.78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Research On NGOs’ Use Of Social Media In Çanakkale

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, sa.19, ss.63-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STK EĞİTİMİNİN GÖNÜLLÜK EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.18-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STK Eğitiminin Gönüllülük Eğilimi Üzerindeki Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.18-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Girişimilik Modeli ve Yeni Nesil Girişimci Profili İnternet Girişimciliği ve X Y Z Kuşağı Girişimci

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.14, sa.20, ss.489-506, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Shifts In Entrepreneurship Paradigms and Profile Axes In Entrepreneurship

Turkish Journal of Social Research 8 (2), 63-77, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Girişimcilik Paradigmalarında Kaymalar ve Girişimcilikte Profil Eksenleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.63, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)EĞİTİMİ

IX, ULUSLARARASI STK KONGRESİ “GÖÇ VE TOPLUM”15-17 KASIM 2018ÇANAKKALE, TÜRKİYE, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.63-71

The Influence Of Inter-Stakeholders’xx Communication University-Industry Collaboration

9th International Conference The Economies Of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Atina, Yunanistan, 28 - 30 Nisan 2017, ss.21

Impact Of Ambidextrous Marketing On Market And Financial Performances

The Economies Of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Split, Hırvatistan, 5 - 08 Mayıs 2016

Impact of Ambidextrous Marketing on Market and Financial Performance

Conference on Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC), Split, Hırvatistan, 6 - 08 Mayıs 2016, ss.59-72 identifier

Impact Of Ambİdextrous Marketİng On Market And Fİnancİal Performance

The Economies of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Split, Hırvatistan, 6 - 08 Mayıs 2016, ss.59-72

Türkiye de Kadın Girişimcilik ve Çanakkale Kent Konseyi Kadın Girişimciliği Eğitimi Projesi Örneğİ

III. Uluslararası STK’lar Kongresi STK-Özel Sektör- Devlet Etkileşimi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Chapter 12: The Career Development and Skills of Doctorate Holders in Southeastern European Countries: The Role of Foreign Scientists in a Triple Helix Model

Conceiving Migration and Communication in a Global Perspective, Armando Aliu, Ilyas Öztürk, Dorian Aliu and Hakki Cilginoglu, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.142-159, 2019