Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Selcuk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Yönetsel zamanın etkin kullanılması: Teori ve bir uygulama

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 1996 Postgraduate

  Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yönetim sorunlarına ilişkin teorik ve ampirik bir çalışma

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English