Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Bölünmüş kentten küresel kente: Berlin

Mimarlık, no.410, pp.58-63, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rural Gentrification in The North Aegean Countryside (Turkey)

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, vol.6, no.1, pp.99-125, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Kırsalda koruma ve soylulaştırma ikilemi

Ege Mimarlık, vol.2017/2, no.96, pp.36-39, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sosyal Şehir Programı ve Yerel Katılım: Berlin Örneği

Çağdaş Yerel Yönetimler, no.25, pp.27-47, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Local Participatory Experience for Omprovement of Playgrounds

MEGARON, vol.10, no.3, pp.423-439, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Kentsel Dönüşüm Üzerine Kısa Bir Tartışma

MOD, TMMOB Mimarlar Odası Çanakkale Şubesi Yayını, no.2, pp.24-25, 2013 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Su Havzasında Planlama ve Oyun Teorisi

İTÜ Dergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, vol.5-2, no.2, pp.187-192, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diyarbakır'ın Mekansal Gelişimi ve Yeni Konut Alanları

1. Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 January 2021, pp.190-202 Sustainable Development

The Role of Public Spaces for Strengthening of Disadvanteged Neighbourhoods

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.123-124 Sustainable Development

Inclusive Design, Playgrounds and Children with Special Needs

4th International Conference on Social Science & Humanities, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.120-121 Sustainable Development

Can cultural tourism be a development strategy for a Roma (Gypsy) Neighborhood?

ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 6., Batumi, Georgia, 15 - 17 May 2020, pp.100-101 Sustainable Development

Two participatory experience in a Roman Neighborhood (Çanakkale, Turkey)

Atlas International Congress on Social Science 6, Batumi, Georgia, 15 - 17 May 2020, pp.98-99 Sustainable Development

Berlin’de “Türk Gettoları” ve Sosyal Şehir Programı

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.96-126

Bursa, Nilüfer İlçesinde gayrimenkul sektörünün gelişimi

Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 October 2019, pp.53-54

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Yerel Gayrimenkul Pazarına Etkileri

Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 05 October 2019

Social City Program and “Turkish Neighborhoods” in Berlin

ENHR -European Network for Housing Research Conference, 27-30 August 2019, Athens, Greece, ATİNA, Greece, 27 - 30 August 2019, pp.177

Urban Regeneration for Preparing for Earthquakes in the Residential Areas of Bursa City, Turkey

ENHR -European Network for Housing Research- Conference, 27 - 30 August 2019, pp.157

Yeni Gelenler ve Kırsalda Yönetim Krizi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, Turkey, 7 - 09 November 2017

Çanakkale`de Kentsel Yayılma ve Kırsal Alanlara Etkisi

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 41. KOLOKYUMU, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2017

Berlin Soğuk Savaştan Çok Kültürlü Metropole

II. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.994-1009

Kırsal Soylulaştırma ve Turizmin Kırsal Yerleşimlere Etkileri: Adatepe ve Yeşilyurt Köyleri

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2012, vol.1, pp.579-598

Game Theory Evaluation of Environmental Cost Effects on the Decision Making Process

MESAEP (Mediterranean Scientific Association Of Environmental Protection) 16th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannia, Greece, 24 - 27 September 2011, pp.1-11

Planlamada Karar Verme Süreçlerinin Oyun Teorisi Yöntemi İle Modellenmesi

I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2010, pp.365-375

An Experience within the City Council of Canakkale:the Action Plan for Playgrounds

2010 World Universities Congress, Çanakkale, Turkey, 20 - 24 October 2010, vol.2, pp.1869-1876

Trakya Bölgesi’nde Rekabet Eden Kentler ve İşbirliği Olanakları

Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2009, pp.281-291

Marmara Bölgesi Mekansal Gelişme Stratejileri ve Çanakkale’nin Planlanması”,

Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 August 2008, no.76, pp.93-108

Bir Su Havzasında Stratejik Kararların Oyun Teorisi ile Analizi

8. Dünya Şehircilik Günü, 29. Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2005, pp.135-146

A Method for Strategic Decision Making in A Watershed: Game Theory

ERSA 45 th Congress of European Regional Science Association, Amsterdam, Netherlands, 23 - 27 August 2005, pp.1-10

Sürdürülebilir Planlama İçin Nilüfer Çayı Alt Havzasında Bir Yöntem Araştırması

11.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlaması Kongresi, Trabzon, Turkey, 21 - 23 October 2004, pp.206-216

Determination of Agents and their Strategies in A River Basin according to Game Theory

ERSA 43 rd Congress of European Regional Science Association, Jyvaskyla, Finland, 27 - 30 August 2003, pp.1-10

Environmental Impact Assessment, Planning and Industrial Investment in Turkey, Çorlu Case

ERSA 13th European Advanced Studies Institute Regional Science Summer Institute, İstanbul, Turkey, 2 - 08 July 2000, pp.1-10 Sustainable Development