Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler

  • 2016 - 2020 Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü

  • 2018 - 2018 Araştırmacı

    University of Washington, School of Dentistry