General Information

Biography

Özgeçmiş

Dr. Öğretim Üyesi  BERNA İLERİ

 

Kişisel Bilgiler

 Soyadı, adı                              : İLERİ, Berna

Uyruğu                                     : Türkiye Cumhuriyeti

Doğum tarihi ve yeri                : 1977 - Sındırgı (Balıkesir)

e-mail                                       : bernaileri@hotmail.com

Kurumsal e-mail                     : berna.ileri@comu.edu.tr

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü/ Halı- Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ASD

Dokuz Eylül Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

2001-2005

Yüksek Lisans

Geleneksel Türk Sanatları ASD

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

2007-2010

Sanatta Yeterlilik/ Doktora

Geleneksel Türk Sanatları ASD

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

2013-2017

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretim Görevlisi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel El Sanatları Bölümü

2012- 2018

Dr. Öğretim Üyesi

Geleneksel El Sanatları Bölümü

2018- 2020

Dr. Öğretim Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel El Sanatları Bölümü

2020-devam ediyor

 

İdari Görevler:

İdari Görev

Görev Yeri

Yıl

Bölüm Başkanı Vekili

MKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü

2014- 2018

Bölüm Başkanı

Geleneksel El Sanatları Bölümü

2018 - 2020

Dekan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

2020-devam ediyor


 


1.      TEZLER:

Lisans Tezi:

Berna İLERİ (2005)  “Günümüzde İç Mekânda Halı Kullanımı ve Mekâna Yönelik Halı Tasarımı” Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı (Danışman: Doç. Elvan Anmaç)

Yüksek Lisans Tezi:

Berna İLERİ (2010). “Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Uşak Halılarının İncelenmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir (Danışman: Prof. Elvan Özkavruk Adanır).

Sanatta Yeterlik Tezi:

 

Berna İLERİ (2017) “Hatay İl’inde İpekböceği Yetiştiriciliği, İpek Dokumacılığı ve Sürdürülebilirlik Önerileri”  Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı, Ankara

2. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

2.1.Adanır Ö. E.,  İleri B.(2013). “Oryantalist Resimlerde Türk Halıları”, Yedi (Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yaz 2013, Sayı:10

2.2. Adanır Ö. El.,  İleri B. (2012). “Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Etütlük Madalyonlu Uşak Halısının İncelenmesi” Arış Dergisi Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma (Kilim-Cicim-Zili-Sumak) Sempozyumu (01-04 Kasım 2010 Alanya) Özel sayısı: 3, Sayı: 7, Mart /March 2012

3. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİ ÖZETLERİ:

3.1. İleri B., Atay-Avşar T.; Yerelde ‘Kadınomik’ (Womenomıcs) ve Değer Zinciri: ‘Defne Belediyesi ve Defne Kent Konseyi İpek Evi; Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Hatay, 28-30 Mayıs 2015

4. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİ ÖZETLERİ:

4.1. Adanır, Ö. E. ve İleri, B.(2014) The Last Traditional Silk Weavers in Antakya:

Buyukasık Family.  The 23rd International Congress on Sericulture & Silk Industry,

India,  24-27 Kasım 2014

 

4.2. İleri B., Avşar A.T.and Vatansever, F.  “The Transfer of Cultural Memory from One Generation to the Next: The Story of the Silkworm Cocoon”,  Ankara Atılım Üniversitesi “Anadolu’da Kültür ve İletişim: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” Uluslararası Sempozyum,15-17 Haziran 2016

 

4.3.  İleri, B. ve Adanır, Ö. Elvan. (2018) “A Sustainability Project: Samandag Silk House”, 8th International Conference on Wild Silk Moths, Guwahati, India, 22-24 January2018

 

4.4. İleri, B.  Hatay İpeğinin Gelecek Kuşaklara Aktarımı ve “Samandağ İpek Baharı (Harir Adar) Festivali” Cemil Meriç - 10 th International Congress of Sports and Social Sciences 23-25 Kasım 2018, Hatay / Türkiye

 

5. ANSİKLOPEDİ BÖLÜMÜ:

5.1 Adanır Ö. E.,  İleri B.(2018). “19.Yüzyıl İzmir Halı Ticareti ve Smyrna(İzmir) Halıları” İzmir Kent Ansiklopedisi – Kültür Sanat Birinci Cilt, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ISBN 978-975—18-0233-0, SYF.234-244

6. ULUSAL/ULUSLARARASI YAYINLARDA KİTAP BÖLÜMÜ

6.1.İleri, B.(2015).“Hatay El Sanatları”, 81 İlde Kültür ve Şehir, T.C. Hatay Valiliği, (187-193)

6.2.İleri, B. (2017). “Hatay’ın Vefalı Ustaları ve Hatay El Sanatları”, Asi Gülüşlüm: Ah Güzel Antakya, İstanbul: İletişim Yayınları, (s.331-347)

6.3. İleri, B. (2019). “Hatay’da İpeğin Tarihi”, Hatay Araştırmaları IV, Ed. Ahmet Gündüz -Haydar Çoruh, Kültür Bakanlığı Yayınları (syf. 85-96)

7. DİĞER YAZILAR:

            7.1. Çelik A. ,Karakelle  A. İleri B.(2012). “Hatay Yöresinde Bitkisel Örücülük” 1.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri (14-17 Kasım 2012) Akdeniz Üniversitesi, Antalya

8. DİĞER ÇALIŞMALAR:

            8.1. “Hatay İpekçiliği ve İpekli Dokumalar Paneli” (düzenleyen ve yürüten), 23-24 Ekim 2014, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay

            8.2. Tekstil Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşu (Özellikle Hatay İpeğinin araştırılması üzerine tarafımdan kurulmuştur) 2013-2014, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay

            8.3. Defne Kent Konseyi İpekçilik Çalışma Grubu’nun kurulması, (Kurucu), 18.12.2014

            8.4. Defne Belediyesi ve Defne Kent Konseyi Koza Evi (Projenin yazımı, kuruluşu, koordinasyonu) 2014-2015

            8.5. Samandağ Belediyesi ve Samandağ Kadın Dayanışma Derneği “Samandağ Belediyesi İpek Köyü(Proje Koordinatörü, Projenin yazımı, kuruluşu, koordinasyonu) 2015-2017

            8.6. Mustafa Kemal Üniversitesi, MÜSİGEM Teknoloji ve Transfer Ofisi Bünyesinde: Hatay İli Coğrafi İşaret Tescil Başvuru Çalışmaları “Hatay İpeğinin Araştırılması” 2015-

            8.7. “Hatay İpeğinin canlandırılması ve El sanatları alanında Kadın İstihdamı” sunum, Ankara AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 23 Şubat 2016, Ankara

           8.8. Hatay Turizm Çalıştayı, 25 Nisan 2016, Doğaka, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi iş birliğiyle.

1.KONU: “Kültür Turizmi Açısından Hatay El Sanatlarının Değerlendirilmesi”

2.KONU: Kültür Turizmi Açısından Hatay İpeğinin Değerlendirilmesi ve Samandağ Belediyesi İpek Evi Projesi

8.9. Hatay Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Çalışmaları kapsamında “Hatay İli Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları-İpek ve İpekböcekçiliği kültürünü tanıtma, yaşatma, koruma, gelecek nesillere aktarma ve SOKÜM Ulusal Envanteri Listesine alınması” 16. 06. 2016 – Devam ediyor. 

9. EĞİTİM / SEMİNER ÇALIŞMALARI

            9.1. Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Geleneksel Türk El Sanatları Kursu, 18.10.2014- 20.12.2014

            9.2. Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Keçe Kursu, 17.10.2015 – 09.01.2016

            9.3. Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Geleneksel Türk El Sanatları Kursu, 03 Şubat 2018- 07 Nisan 2018

9.4. Sustainable Brands İstanbul- 26-27 Mayıs 2016- (Katılımcı)

9.5. “Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Eğitimi”,  (Katılımcı), 21-23 Ocak 2019, TC. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Hatay

9.6. “Eğiticilerin Eğitimi”, (Katılımcı),  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 17-20 Haziran 2019

9.7. Adanır Ö. E.,  İleri B.(15 Mart 2018). Sericulture in Hatay and The Last Traditional Silk Weavers, Yunus Emre Enstitüsü, Londra (Sunum)

10. SERGİLER:

10.1. 20.Yıl 20 Sanatçı Sergisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Antakya, 23-30 Kasım 2012,  (Karma Sergi)

10.2. İlk Kurşun Uluslararası Dörtyol Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali, Hatay, 19-23 Aralık 2012,  (Karma Sergi)

10.3. 6. Uluslararası Kervansaray Buluşması, Malatya-Battalgazi, 23 Eylül-5 Ekim 2014 (Karma Sergi)

10.4. 1. Mail Art Bienali; 23 Mart -14 Nisan 2016, Namık Kemal Üniversitesi (Karma Sergi)

10.5. “Küçük İşler Sergisi”, Primall Sanat Galerisi, Antakya 16 Aralık 2016-5 Ocak 2017 (Karma Sergi)

10.6. 9. Uluslararası Kervansaray Buluşması, Malatya/TÜRKIYE, Malatya Battalgazi Belediyesi, 16-26 Eylül 2017

10.7.  Motiflerle Matematiğe Yolculuk, WORKSHOP /Workshop yöneticiliği,  27.12.2017-28.12.2017

10.8. “Büyük Buluşma 2016” 13 Mayıs - 27 Mayıs 2016- Üniversitelerarası Kurul - Sanat Dalları eğitim Konseyi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi,  İzmir Yaşar Üniversitesi

10.9. 1. Ulusal Samandağ İpek Baharı Festivali, Festival düzenleme ve Atölye Koordinatörü, 12-14 Mart 2017, Samandağ

10.10. 2. Ulusal Samandağ İpek Baharı Festivali, Atölye Workshop Çalışmaları, 4-6 Mayıs 2018, Samandağ

10.11.  Needle Felting Workshop, 16-17 Mart 2018, Elvan Özkavruk Adanır, Jovita Sakalauskaite, Berna İleri, Londra.

10.12. Türkiye-Hatay& Kosova-Prizren Dostluk Köprüsü Kültür ve Sanat Projesi, Hatay, 09-11 Ekim 2018 Sergi Koordinatörlüğü

10.13. “Kahvenizi Nasıl Alırdınız? ”Uluslararası Davetli Karma Sergi, 15-26 Nisan 2019, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerileri, Sergi Danışmanı

10.14. “Öğretim Elemanları Sergisi” Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerileri, 06 Mart 2019

10.15. İyiliğe Adak Kişisel Sergi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 16 Temmuz 2019, Enstelasyon Sergi

10.16. 15 Temmuz Milli Demokrasi Günü Öğretim Elemanları Sergisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerileri, 12 Temmuz -20 Ağustos 2019

10.17. “Sözcükler” Grup Sergisi, Kent Müzeleri Kompleksi, Eskişehir. 13 Eylül-4 Ekim 2019

 

11. ÖDÜLLER:

2018 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri, “Yerel Kalkınmaya Katkı” Kurumsal Ödül, “Hatay İlinde İpek böceği Yetiştiriciliği, İpek Dokumacılığı ve Sürdürülebilirlik Önerileri”

 

12. YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

12.1. “Tekstilde Yeni bir Yaklaşım: Kelebeğe Zarar Vermeden İpek Giymek” Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2018- 2019

12.2.  Hatay Sürdürülebilir İpek Tekstil ve Moda Merkezi, Hatay Büyükşehir Belediyesi&Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı&Hatay Valiliği (Proje Danışmanı) ,2018-2019Institutional Information

Unit
Güzel Sanatlar Fakültesi
Department
Geleneksel Türk Sanatları
Program
Geleneksel Türk Sanatları