Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Döneminde Yazılan Umûr-i Âmme Risâleleri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Felsefi Analizler ve İbn Sînâ’nın Varlık-Mâhiyet Ayrımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abdurrahman el Câmî nin Risâle fi l vücûd Adlı Eserinin Tercüme Tahlîl ve Tahkîki

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Telhîsü l edille li kavâidi t tevhîd

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

İslam Düşüncesinin Kurucu Disiplinleri Olarak Kelâm ve Fıkıh Usûlünde Aklın Sınırı: Cüveynî Üzerinde Bir İnceleme

in: İslam ve Yorum III, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Demir, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.459-484, 2019

Osmanlı Döneminde Varlık Tartışmaları:Kara Seyyidî el-Hamîdî’nin Umûr-i Âmme’ye Dair Risaleleri BağlamındaBir İnceleme

in: Osmanlı da İlm i Kelâm Âlimler Eserler Meseleler, Osman DEMİR, Veysel KAYA, Kadir GÖMBEYAZ, U. Murat KILAVUZ, Editor, İSAR YAYINLARI, 2016

Abdurrahman Câmî'nin Vücûd Anlayışına Dair Bir İnceleme

in: Molla Câmî de Varlık Dürretü l Fâhire ve Şerhlerinin Tercümeleri ile Varlık Düşüncesine Dair İncelemeler, Abdulrahman Acer, Şamil Öçal, Editor, Litera Yayıncılık, 2016