Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1997 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

Verdiği Dersler

 • Doktora Sedimentoloji

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Oseanografya

 • Doktora Türkiye’de Karstlaşma

 • Doktora Seminer

 • Lisans Uygulamalı Jeomorfoloji

 • Yüksek Lisans Türkiye Kuaterner Jeomorfolojisi

 • Lisans Kuaterner Jeomorfolojisi

 • Lisans Jeolojik Miraslar

 • Lisans Jeomorfoloji-II

 • Lisans Bitirme Projesi

 • Yüksek Lisans Strüktüral Morfoloji

 • Lisans Afetler Coğrafyası

 • Yüksek Lisans Türkiye KuaternerJeomorfolojisi