Arş.Gör.Dr.

BURCU BİLİR KOCA


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Eğitim Bilgileri

2014 - 2020

2014 - 2020

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Yükseköğretimde Öğrenci Bağlılığının Araştırılması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi

2014

2014

Yüksek Lisans

Öğretmenlerin Öğrenen Örgüte İlişkin Algı Düzeyleri İle Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Teftiş, Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2012 - 2020

2012 - 2020

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kendi Kurumlarına İlişkin Öğrenen Örgüt Algıları

BİLİR B. , ARSLAN H.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.241-260, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Müdürlerinin Liderlik Yönelimlerine İlişkin Algıları

BİLİR B. , ARSLAN H.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.1-23, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Opinions Of Ph.D Students Towards The Academic Counseling Process

ÇORUK A. , BİLİR B. , ÇAĞATAY Ş. M.

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosova, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.101

2018

2018

Willingness of Teachers to Continue Ph.D Education

ÇAĞATAY Ş. M. , BİLİR B. , ÇORUK A.

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Kosova, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.87

2017

2017

Opinions of the Instructors towards the Counseling Process in the Post-graduate Education

ÇORUK A. , BİLİR B. , ÇAĞATAY Ş. M.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, SOFYA, Bulgaristan, 19 - 22 Mayıs 2017

2015

2015

Examining the attitudes towards the teaching profession of teacher candidates

MAYA İ. , BİLİR B.

International Teacher Education and Professional Induction Symposium, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2015, ss.17

2015

2015

Developing teachers’ instructional leadership behaviors scale

ATMACA T., ULUSOY T., BİLİR B.

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.588-590

2015

2015

Öğretmen adaylarının özyeterlik algılarının incelenmesi

MAYA İ. , BİLİR B.

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.279-280

2014

2014

Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kendi kurumlarına ilişkin öğrenen örgüt algıları

BİLİR B. , ARSLAN H.

VI. International Congress of Educational Research, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2014, ss.63-64

2014

2014

Ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin müdürlerinin liderlik stillerine ilişkin algıları.

BİLİR B. , ARSLAN H.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Siirt, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.380-381

2013

2013

Öğretmen adaylarının yasam boyu öğrenme yeterlikleri

BİLİR B. , ÇEKİÇ O. , USLU B.

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.2425-2433

2013

2013

Üniversite ve eğitim fakültesi yönetimlerine ilişkin bir profil çalışması

ÇORUK A. , ÇAĞATAY Ş. M. , ÖZTÜRK H. , BİLİR B.

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.482-483

2013

2013

Üniversite ve Eğitim Fakültesi Yönetimlerine İlişkin Bir Profil Çalışması

ÇORUK A. , ÇAĞATAY Ş. M. , ÖZTÜRK H. , BİLİR B.

8.Ulusal Eğitim Yönerimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

2013

2013

Öğretmen adaylarının yaşamboyu öğrenme yeterlikleri

BİLİR B. , ÇEKİÇ O. , USLU B.

V. International Congress of Education Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.2425-2433 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Öğretmen adaylarının üniversiteye giriş puanları ile KPSS puanlarının incelenmesi: Türk üniversitelerinin profili

BİLİR B. , USLU B. , ÖZTÜRK H. , ÇAĞATAY Ş. M.

Eğitim yönetimi araştırmaları, C. T. Uğurlu, K. Beycioğlu, S. Koşar, H. Kahraman, F. Köybaşı-Şemin, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık, Sivas, ss.337-347, 2018

2017

2017

Opinions of the Advisors towards the Counseling Process in the Post-graduate Education

ÇORUK A. , BİLİR B. , ÇAĞATAY Ş. M.

Research on Education, Hasan Arslan,Carmen Sonia Duse,Mehmet Ali Icbay, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.194-201, 2017