Asst. Prof.BURCU MESTAV


Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik

Uygulamalı İstatistik


Research Areas: Agriculture, Biometrics, Biological Modelling, Statistical Analysis and Applications


Names in Publications: Mestav Burcu

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

14

Citation (Scopus)

12

H-Index (WoS)

3

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2011

2007 - 2011

Doctorate

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni/ Biyometri Ve Genetik Abd, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni/ Biyometri Ve Genetik Abd, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Undergraduate

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Turkey

Research Areas

Agriculture, Biometrics, Biological Modelling, Statistical Analysis and Applications

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Manager of Research and Application Center

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik

2018 - Continues

2018 - Continues

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik

2015 - 2021

2015 - 2021

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik

Taught Courses And Trainings

2022 - 2022

2022 - 2022

TAGEM TEKNİK PERSONELİNİN R PROGRAMI İLE İSTATİSTİK EĞİTİMİ

Application Research Center - Certificate Program

Mestav B.

2021 - 2021

2021 - 2021

- Sosyal Bilimlerde R ile Nicel Veri Analizi.

Academic Units - Training

Mestav B.

2021 - 2021

2021 - 2021

- R’da Bayes Yaklaşımı ve Regresyon Analizi

Academic Units - Training

Mestav B.

2020 - 2020

2020 - 2020

- Sucul Türlerde İstilacılık Potansiyeli Belirleme, risk Tarama ve R programı Temelli Uygulamalar.

Academic Units - Training

Mestav B., Filiz H., Tarkan A. S. , Ekmekçi F. G. , Altınelataman C.

2019 - 2019

2019 - 2019

- Su Ürünlerinde R Uygulamaları, Temel İstatistik Analizler ve Lineer Modeller

Academic Units - Training

Mestav B., Tarkan A. S.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2021

2021

Ambient Air Quality and General Health Outcomes in Nigde (Turkey) between 2011 and 2017

KARA E., ÖZDİLEK H. G. , Kara E. E. , Balci F., MESTAV B.

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.50, no.10, pp.1963-1972, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

2018

2018

BAYESIAN INFERENCE OF GENETIC PARAMETERS FOR 305 DAY MILK YIELD IN TURKISH HOLSTEINS VIA GIBBS SAMPLING

GEVREKÇİ Y., MESTAV B., TAKMA Ç.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.9, pp.6388-6393, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2012

2012

An Evaluation of Robust Linear Mixed Models for Bivariate Datasets with Slash Distributed Residuals

Mestav B., Kizilkaya K.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.1, pp.95-101, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Robust Logistic Modelling for Datasets with Unusual Points

Urgancı Tekin K., Mestav B., İyit N.

JOURNAL NEW THEORY, vol.36, pp.49-63, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Evaluation of Occupational Safety Knowledge Levels of Teachers Working at Secondary Schools in Çanakkale

Ergül A., Mestav B., Öztürk Ö. F.

Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety, vol.5, no.1, pp.67-77, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Üniversite Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması

YENİSARI B., MESTAV B., ÖZTÜRK Ö. F.

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY JOURNAL of GRADUATE SCHOOL of NATURAL and APPLIED SCIENCES, vol.5, no.2, pp.339-355, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Assessment of Surface Water Quality in Biga Stream (Canakkale/Turkey)

HACIOĞLU DOĞRU N., GÜL Ç., TOSUNOĞLU M., MESTAV B.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.1, pp.71-83, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Generalized Linear mixed model versus transformationon bayesian aprroach

MESTAV B., TATLIYER A., BAŞ S.

Yuzuncu yıl university journal of agricultural sciences, vol.28, pp.120-124, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Su Ürünleri ve Ekoloji Alanında R Kullanımı

MESTAV B.

WHYR? TURKEY 2021, Turkey, 16 April 2021

2020

2020

KALIN KUYRUK DAĞILIMLARI İLE TOPLAMSAL FAKTÖR VOLATİLİTEMODELLERİNİN BAYESYEN ANALİZİ: SP500 VE SSEC ÖRNEĞİ

DAVASLIGİL ATMACA V., MESTAV B.

20th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 12 - 14 February 2020 Sustainable Development

2019

2019

LİSELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ergül A., Mestav B., Öztürk Ö. F.

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.576

2019

2019

LİSELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ergül A., MESTAV B., ÖZTÜRK Ö. F.

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.576

2018

2018

KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİBİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yenisarı B., Mestav B., Öztürk Ö. F.

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 09 May 2018

2018

2018

Generalized Linear Mixed Model Versus Transformation On Bayesian Approach

MESTAV B., TATLIYER A., BAŞ S.

(International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, vol.28, pp.120-124

2018

2018

Generalized Linear Mixed Model versus Transformation on Bayesian Approach

MESTAV B., TATLIYER A., BAŞ S.

International Agricultural Science Congress, 9 - 12 May 2018

2018

2018

Comparison of Genomic Selection Models Using Predictive Ability for Growth and Carcass Traits in Brangus Beef Cattle

MESTAV B., KIZILKAYA K., SİNECEN M., PETERS s., THOMAS m.

1st INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENOMICS AND BIOINFORMATICS (ICGB - 2018), Aydın, Turkey, 1 - 04 November 2018

2018

2018

Robust Estimators in Generalized Linear Models with Binary Responses in the case of Influential Points

MESTAV B., URGANCI TEKİN K., İYİT N.

11.International Statistics Days Conference (ISDC2018), Muğla, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.232

2018

2018

Meta-analysis Of Heritability Estimates For Growth Trait In Different Sheep Breeds

MESTAV B., TATLIYER A., BAŞ S.

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018

2016

2016

Türkiye Ekstrem sıcaklıklarının Kümeleme Analizine Göre Değerlendirilmesi

Acar Z., Gönençgil B., Mestav B.

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.220-229

2016

2016

Türkiye Ekstrem sıcaklıklarının Kümeleme Analizine Göre Değerlendirilmesi

ACAR Z., MESTAV B., Gönençgil B.

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.220-229

2016

2016

Frost and Ice Days in Turkey

Gönençgil B., Acar Z., Mestav B.

The International Geographical Union 2016, Beijing, China, 21 - 25 August 2016

2016

2016

Lojistik Regresyon Modeline Alternatif Robit Regresyon Modeli ve Bir Uygulama

ÇAKMAK c., MESTAV B.

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Turkey, 29 - 30 April 2016

2009

2009

Bivariate Student-t error linear mixed model and Bayesian MCMC implementation.

KIZILKAYA K., MESTAV B.

ADSA/ASAS Midwestern Section Meetings, Des Maines, IA, 16 - 18 March 2009

2007

2007

Slime faktör üretiminin ve nörominidazın antibiyotik direnci ile ilişkisinin incelenmesi

ÖZTÜRK Ş. B. , SAKARYA S., MESTAV B., ERTUĞRUL M. B. , ÖNCÜ S.

XIII. Türk Klinin Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 17 March 2007

2007

2007

Kolon epitelyumyüzey sialik asit kompozisyonunun enteropatojen bakterilerin adheransındaki rolü

SAKARYA S., MESTAV B., GÖKBULUT C., ERTUĞRUL M. B.

XIII. Türk Klinin Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 17 March 2007

2005

2005

S. aures'un insan farenks epiteline adheransında sialik asidin rolü

SAKARYA S., TOPRAK s., MESTAV B., ÖNCÜ S.

Klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, Turkey, 16 - 17 November 2005

Books & Book Chapters

2021

2021

ICES. 2021. Third Workshop on Designing an Eel Data Call (WKEELDATA3

Beaulaton L., Boulenger C., Briand C., Diaz E., Drouineau H., Garcia-Alvarez B., et al.

2021 International Council for the Exploration of the Sea., Copenhagen, 2021

2021

2021

Bayesian Analysis of Additive Factor Volatility Models with Heavy-Tailed Distributions with Specific Reference to S&P 500 and SSEC Indices

DAVASLIGİL ATMACA V., MESTAV B.

in: Linear and Non-Linear Financial Econometrics-Theory and Practice, Terzioğlu Mehmet, Djurovic Gordana, Editor, IntechOpen, pp.132-174, 2021

2017

2017

İklim Değişikliği ve Atmosfer Kökenli Afetler

GÖNENÇGİL B., ACAR Z., MESTAV B.

in: Atmosfer Kökenli Afetler ve Ekstrem Hava Olayları, Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL, Yrd. Doç. Dr. Zahide ACAR DENİZ, Editor, Çantay, İstanbul, pp.97-121, 2017


Invited Talks

April 2021

April 2021

EKOLOJİ VE SU ÜRÜNLERİNDE R KULLANIMI

Conference

WHY R-Turkey