Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY JOURNAL of GRADUATE SCHOOL of NATURAL and APPLIED SCIENCES, cilt.5, sa.2, ss.339-355, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Surface Water Quality in Biga Stream (Canakkale/Turkey)

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, sa.1, ss.71-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Generalized Linear mixed model versus transformationon bayesian aprroach

Yuzuncu yıl university journal of agricultural sciences, cilt.28, ss.120-124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KALIN KUYRUK DAĞILIMLARI İLE TOPLAMSAL FAKTÖR VOLATİLİTEMODELLERİNİN BAYESYEN ANALİZİ: SP500 VE SSEC ÖRNEĞİ

20th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 12 - 14 Şubat 2020

KAMU ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KONUSUNDAKİBİLİNÇ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018

Generalized Linear Mixed Model Versus Transformation On Bayesian Approach

(International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.28, ss.120-124

Generalized Linear Mixed Model versus Transformation on Bayesian Approach

International Agricultural Science Congress, 9 - 12 Mayıs 2018

Comparison of Genomic Selection Models Using Predictive Ability for Growth and Carcass Traits in Brangus Beef Cattle

1st INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENOMICS AND BIOINFORMATICS (ICGB - 2018), Aydın, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018

Robust Estimators in Generalized Linear Models with Binary Responses in the case of Influential Points

11.International Statistics Days Conference (ISDC2018), Muğla, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.232

Meta-analysis Of Heritability Estimates For Growth Trait In Different Sheep Breeds

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Türkiye Ekstrem sıcaklıklarının Kümeleme Analizine Göre Değerlendirilmesi

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.220-229

Frost and Ice Days in Turkey

The International Geographical Union 2016, Beijing, Çin, 21 - 25 Ağustos 2016

Lojistik Regresyon Modeline Alternatif Robit Regresyon Modeli ve Bir Uygulama

Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016

Bivariate Student-t error linear mixed model and Bayesian MCMC implementation.

ADSA/ASAS Midwestern Section Meetings, Des Maines, IA, 16 - 18 Mart 2009

Slime faktör üretiminin ve nörominidazın antibiyotik direnci ile ilişkisinin incelenmesi

XIII. Türk Klinin Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 17 Mart 2007

Kolon epitelyumyüzey sialik asit kompozisyonunun enteropatojen bakterilerin adheransındaki rolü

XIII. Türk Klinin Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 17 Mart 2007

S. aures'un insan farenks epiteline adheransında sialik asidin rolü

Klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları kongresi, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2005