Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Muhasebe Finansman, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Muhasebe, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (Muhasebe Yan Dalı), Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesi Üzerine Bir İnceleme

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman

 • 2005 Postgraduate

  Türkiye`de Sanayi İşletmelerine Ait Mali Bilgilerin Raporlanması ile Avrupa Birliği Uygulamalarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Muhasebe

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası

  Education Management and Planning , Türk Patent Enstitüsü