Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2017 Post Graduate

  İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

  Yüksek Lİsans Tez Savunma Jürisi

 • June 2017 Post Graduate

  İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

  Yüksek Lİsans Tez Savunma Jürisi

 • September 2016 Doctorate

  Anna University Faculty of Management Sciences

  Doktora Tez Jüri Üyeliği

 • June 2016 Post Graduate

  ÇOMÜ SBE

  ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyesi

 • June 2016 Post Graduate

  ÇOMÜ SBE

  ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyesi

 • June 2016 Post Graduate

  ÇOMÜ SBE

  ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyesi

 • October 2015 Appointment Academic Staff

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İİBF

  Yardımcı Doçentliğe Atama Jürisi

 • June 2014 Appointment Academic Staff

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atama Jürisi

Activities in Scientific Journals

 • 2015 - Continues International Journal of Business & Economic Strategy (IJBES)

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Universal Journal of Management

  Evaluation Committee Member

 • 2014 - Continues International Journal of Humanities & Social Science Studies

  Publication Committee Member

 • 2014 - Continues Wold of IFRS (Hakemli UFRS Dünyası Dergisi)

  Evaluation Committee Member

 • 2013 - Continues Independent Journal of Management & Production

  Publication Committee Member

 • 2013 - Continues Malaysian Journal of Research

  Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2005 - Continues Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği (USYYD)

  Member

Scientific Refereeing

 • April 2017 Corporate Governance and Sustainability Review

  Other Indexed Journal

 • July 2016 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2016 Yönetim Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2016 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2016 Universal Journal of Management

  Other Indexed Journal

 • January 2016 Marmara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2016 International Journal of Corporate Governance (IJCG)

  Other journals

 • October 2015 Yönetim Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2015 Yönetim Bilimleri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2015 International Journal of E-Business Research (IJEBR)

  Other Indexed Journal

 • August 2015 Universal Journal of Management

  Other Indexed Journal

 • July 2015 Marmara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2015 Net Journal of Social Sciences

  Other Indexed Journal

 • January 2015 Marmara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2014 TUBITAK Project