Prof.Dr.

CENGİZ AKBULAK


Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Beşeri Coğrafya

Eğitim Bilgileri

2001 - 2006

2001 - 2006

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya, Türkiye

1997 - 1999

1997 - 1999

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Yüksek Lisans

Türkiye'de Deri Sanayii ve Biga Dericiliğine Coğrafi Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

2006

2006

Doktora

İznik Depresyonunun Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2006

2006

Arc-GIS ileri seviye

Bilişim

İşlem Şirketler Grubu

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Coğrafya , Beşeri Coğrafya, İktisadi Coğrafya

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2009 - 2015

2009 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen, Coğrafya Bölümü

1999 - 2009

1999 - 2009

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Kırsal Kalkınma

Doktora

Doktora

Türkiye'de Arazi Kullanım Sorunları

Lisans

Lisans

Türkiye'de Bölgesel Planlama

Lisans

Lisans

Bölgesel Planlama

Lisans

Lisans

CBS ve Uzaktan Algılama

Lisans

Lisans

Tarım coğrafyası

Lisans

Lisans

Yeraltı Kaynakları ve Enerji Coğrafyası

Lisans

Lisans

Ulaşım Coğrafyası

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT FOR PROTECTED AREAS: CASE OF TROIA HISTORICAL NATIONAL PARK, CANAKKALE - TURKEY

Everest T., CENGİZ TAŞLI T. , AKBULAK C. , SUNGUR A.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.7463-7472, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Determining ecotourism strategies using A'WOT hybrid method: case study of Troia Historical National Park, Canakkale, Turkey

AKBULAK C. , Cengiz T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.21, ss.380-388, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Determination of Optimal Land Use in Gokceada

Cengiz T. , AKBULAK C. , ÖZCAN H. , BAYTEKİN H.

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.19, ss.148-162, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Ecotourism Potential and Management of Kavak Delta (Northwest Turkey)

Oezcan H., AKBULAK C. , KELKİT A. , TOSUNOĞLU M. , UYSAL İ.

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, cilt.25, ss.781-787, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

Application of analytical hierarchy process and geographic information systems in land-use suitability evaluation: a case study of Dumrek village (Canakkale, Turkey)

Cengiz T. , AKBULAK C.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.16, ss.286-294, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2010

2010

Impact of spatial differences on demographic characteristics: A comparative survey in Tuzla River basin

KAHRAMAN S. O. , ÇALIŞKAN V. , AKBULAK C.

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.406-417 identifier identifier

Desteklenen Projeler

2008 - 2010

2008 - 2010

Bursa'da Gecekondulaşma Olgusu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÇALIŞKAN V. (Yürütücü) , HAMARAT B. , AKBULAK C.

2007 - 2008

2007 - 2008

Gökçeada'da Arazi Kullanımı Planlaması

TÜBİTAK Projesi

AKBULAK C.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 73

h-indeksi (WOS): 4