Prof.Dr.

CENGİZ AKBULAK


Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Beşeri Coğrafya

Eğitim Bilgileri

2001 - 2006

2001 - 2006

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya, Türkiye

1997 - 1999

1997 - 1999

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Yüksek Lisans

Türkiye'de Deri Sanayii ve Biga Dericiliğine Coğrafi Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

2006

2006

Doktora

İznik Depresyonunun Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2006

2006

Arc-GIS ileri seviye

Bilişim

İşlem Şirketler Grubu

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Coğrafya , Beşeri Coğrafya, İktisadi Coğrafya

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2009 - 2015

2009 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen, Coğrafya Bölümü

1999 - 2009

1999 - 2009

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Kırsal Kalkınma

Doktora

Doktora

Türkiye'de Arazi Kullanım Sorunları

Lisans

Lisans

Türkiye'de Bölgesel Planlama

Lisans

Lisans

Bölgesel Planlama

Lisans

Lisans

CBS ve Uzaktan Algılama

Lisans

Lisans

Tarım coğrafyası

Lisans

Lisans

Yeraltı Kaynakları ve Enerji Coğrafyası

Lisans

Lisans

Ulaşım Coğrafyası

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT FOR PROTECTED AREAS: CASE OF TROIA HISTORICAL NATIONAL PARK, CANAKKALE - TURKEY

Everest T., CENGİZ TAŞLI T. , AKBULAK C. , SUNGUR A.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.12, ss.7463-7472, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Determining ecotourism strategies using A'WOT hybrid method: case study of Troia Historical National Park, Canakkale, Turkey

AKBULAK C. , Cengiz T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.21, sa.4, ss.380-388, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Determination of Optimal Land Use in Gokceada

Cengiz T. , AKBULAK C. , ÖZCAN H. , BAYTEKİN H.

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.19, sa.2, ss.148-162, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Ecotourism Potential and Management of Kavak Delta (Northwest Turkey)

Oezcan H., AKBULAK C. , KELKİT A. , TOSUNOĞLU M. , UYSAL İ.

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, cilt.25, sa.3, ss.781-787, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

Application of analytical hierarchy process and geographic information systems in land-use suitability evaluation: a case study of Dumrek village (Canakkale, Turkey)

Cengiz T. , AKBULAK C.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.16, sa.4, ss.286-294, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Ardahan ili organik hayvancılık potansiyelinin değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.44-61, 2017

AYGÜN G., AKBULAK C.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, sa.53, ss.44-61, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kırsal Kalkınma Potansiyeli Bakımından Kara Menderes Havzası’xxnın (Çanakkale) Coğrafi Özellikleri

AKBULAK C.

Akademik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.40, ss.14-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

ARDAHAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN SAYISALLAŞTIRILMIŞ SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AKBULAK C.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.1-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

An investigation of some heavy metals Cr Ni Pb pollution of karamenderes basin soils in C anakkale

SÜMER A. , ADİLOĞLU S., Çetinkaya O., ADİLOĞLU A., AKBULAK C.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.10, sa.1, ss.83-89, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

ARAZi KULLANIM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDİRNE İLİ HAVSA İLÇESİ ÖRNEĞİ

timuçin e., AKBULAK C. , ÖZCAN H.

Anadolu Tarım Bilim. Derg, cilt.26, sa.3, ss.251-257, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Gelibolu Yarımadası nın kuzeybatı kıyılarında arazi kullanımının uzaktan algılama ile incelenmesi

AKBULAK C. , ERGİNAL A. E. , ÖZTÜRK B.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.20, ss.42-50, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Investigation of Land Use and Coastline Changes on the Kepez Delta Using Remote Sensing

AKBULAK C. , ERGİNAL A. E. , GÖNÜZ A. , ÖZTÜRK B. , ÇAVUŞ C. Z.

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, sa.14, ss.85-96, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Kırsal Kalkınmaya Etkisi Açısından Organik Hayvancılık: Ardahan İli Örneği

AYGÜN G., AKBULAK C.

TÜCAUM 30.Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3 - 06 Ekim 2018, ss.5

2017

2017

Determination of Trekking Routes in Gökçeada with GIS

ÇAVUŞ C. Z. , CENGİZ TAŞLI T. , AKBULAK C.

International Symposium On Gis Applications In Geography Geosciences, 18 - 21 Ekim 2017, ss.313-322

2010

2010

Impact of spatial differences on demographic characteristics: A comparative survey in Tuzla River basin

KAHRAMAN S. O. , ÇALIŞKAN V. , AKBULAK C.

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, cilt.19, ss.406-417 identifier identifier

2008

2008

Climate comfortable for tourism

CENGİZ T. , AKBULAK C. , ÇALIŞKAN V., KELKİT A.

Third İnternational Conference on Water Observation and İnformation System for Decision Support, Ohrid, Makedonya, 4 - 08 Ağustos 2008

2008

2008

Climate Comfotable for Tourism A Case Study of Çanakkale

CENGİZ TAŞLI T. , AKBULAK C. , ÇALIŞKAN V., KELKİT A.

Conference on Water Observation and Information System For Decision Support, 27 - 31 Mayıs 2008

2006

2006

Monitoring and evaluations of land use changes and their effects on the environment in Kumkale Plain (Troy).

ÖZCAN H. , Yiğini Y., AKBULAK C. , ERGİNAL A. E.

Global Change Issues in Developing and Emerging Countries. 2nd Göttingen GIS and Remote Sensing Days, Göttingen, Almanya, 4 - 06 Ekim 2006, ss.233-238

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Statistical Analysis of the Rural Migration Factors in Ardahan

AKBULAK C.

Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Recpe Efe, İsa Curebal, Gulnara Nysusupova, Emin Atasoy, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA, Sofija, ss.53-71, 2016

Desteklenen Projeler

2008 - 2010

2008 - 2010

Bursa'da Gecekondulaşma Olgusu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÇALIŞKAN V. (Yürütücü) , HAMARAT B. , AKBULAK C.

2007 - 2008

2007 - 2008

Gökçeada'da Arazi Kullanımı Planlaması

TÜBİTAK Projesi

AKBULAK C.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 74

h-indeksi (WOS): 4