Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyoteknoloji

  • Biyosensör

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Kimya

  • Analitik Kimya

  • Florimetri

  • Kromatografi

  • Biyokimya

  • Temel Bilimler