Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Handedness of orthodontists and its impact on practice

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.15, ss.229-234, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bukkal koridorların gülümseme estetiğine etkisinin değerlendirilmesi

Türk Ortodonti Dergisi, cilt.24, ss.47-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mixed-dentition analysis in a Turkish population.

World journal of orthodontics, cilt.10, ss.135-40, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Ortodontik Diagnozda Dijital Modellerin Doğruluğu

Türk Ortodonti Dergisi, cilt.21, ss.25-32, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortodontistlerin Kullandıkları El ve Klinik Pratiğindeki Etkisi

11. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Antakya, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2009

Gülümseme Sırasında Bukkal Koridorlar

10. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ ORTODONTİDE YER TUTUCULAR

Türkiye Klinikleri Ortodonti-Özel Konular: Koruyucu ve Durdurucu Ortodonti, Seher Gündüz Arslan, Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ss.27-35, 2018