Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

 • 2014 - 2018 Research Assistant PhD

  Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Courses

 • Postgraduate Çok Kültürlü (Kültüre Duyarlı) Psikolojik Danışma

 • Postgraduate Kuramdan Uygulamaya Grupla Psikolojik Danışma

 • Undergraduate Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

 • Undergraduate Grupla Psikolojik Danışma

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Postgraduate Danışma Uygulamalarında Etik ve Yasal Konular

 • Undergraduate Öğrenme Psikolojisi

 • Undergraduate Kısa Süreli Terapi

 • Postgraduate Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Okullarda Gözlem

 • Undergraduate Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi

 • Undergraduate Çocuk Ruh Sağlığı