Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TIMARS OF THE DISTRICT OF PRAVADI WHICH WAS SUBJECT TO PASA SANJAK DURING THE REIGN OF SULTAN MEHMED II (1456-1469)

BALKAN ARASTIRMA ENSTITUSU DERGISI-JOURNAL OF BALKAN RESEARCH INSTITUTE-JBRI, cilt.9, sa.1, ss.81-120, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SELANİK MEVLEVÎHÂNESİ (EVKÂFI VE YÖNETİM SORUNLARI)

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.47-76, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gümülcine'de Kurulmuş Olan Defterdar Ahmed Efendi Vakfı (XVII-XVIII. Yüzyıllar)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, sa.10, ss.199-235, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XV. ve XVI. Yüzyıllarda Gümülcine Kazasının İktisadî Durumu Üzerine Tespitler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.6, ss.85-120, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çanakkale Merkeze ve İlçelerine Yerleştirilen Giritli Mübâdil Göçmenler

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, sa.13, ss.127-154, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çanakkale Merkeze Gelen Selanik Bölgesi Mübâdilleri

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, sa.5, ss.69-85, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

XV. Yüzyılın Ortasında Batı Trakya’xxda Bir Osmanlı Nahiyesi: Ferecik

Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu Trakya Üniversitesi, 3 - 04 Ekim 2019

GÜMÜLCİNE MÜFTÜLÜĞÜ ARŞİVİ

II. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 20-24 Kasım, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2017, cilt.1, ss.213-224

DEFTERDAR AHMED EFENDİ VAKFI'NIN GÜMÜLCİNE'DEKİ MÜLKLERİ (XVII. YÜZYILDAN -XX. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNE KADAR

Balkanlar'da Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu 27-29 Nisan, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.23-53

Kitap & Kitap Bölümleri

Fatih Sultan Mehmed Devrinde Gümülcine Kazası Timarları (1456-1469)

OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ PROF. DR. YILMAZ KURT ARMAĞANI, Hatice Oruç-Muhammed Ceylan, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.236-280, 2017