General Information

Institutional Information: Iletişim Fakültesi, Yeni Medya Ve Iletişim, Yeni Medya Ve Iletişim
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Communication Sciences, Radio, Cinema and Television, Media 6 Communication Systems, Communication Design

Names in Publications: Deniz Yengin, D. Yengin, Yengin Deniz, Yengin D., Yengin, D.

Metrics

Publication

99

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

285

H-Index (Scholar)

7

Citiation (TrDizin)

97

H-Index (TrDizin)

4

Project

6

Thesis Advisory

36

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

1978 İstanbul doğumlu Deniz Yengin, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Programında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise “Dijital Oyunlarda Şiddet Kavramı: Yeni Şiddet” başlıklı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Dalından alarak tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde Öğretim Üyesi olan Yengin; Araştırma Yöntemleri, Gündem Kuramı, Bilişim Toplumu, Gözetim Toplumu, Teknolojik Determinizm, Dokunmatik Toplum, Dijitalleşme, Etkileşimlilik, Yeni Medya, Dijital Oyunlar ve İletişim sürecinde medya üzerine bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmaktadır. 2020-2022 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yürütmüş olan Prof.Dr. Deniz Yengin, Üniversite bünyesinde kurulan VRlab (Sanal Gerçeklik Laboratuvarı)’da gözlem ve deneye dayalı nicel ve nitel araştırmalar gerçekleştirmiştir. Yengin; Şubat 2022 tarihinden itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalında açılan Yeni Medya ve İletişim Yüksek Lisans Programında uygulamalı ve kuramsal dersler vermektedir.  Yengin’in “Yeni Medya, Kuram ve Yaklaşımlar”, “Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum”, “Dijital Oyun ve Şiddet”, “Sosyal Medya Araştırmaları”, “İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları”, “Sanal Dünyada Yeni Şiddet”, “Sanal Gerçeklik-VR”, “Yeni Medya Kuramları 101” ve “Sanal Gerçekliğin Tetiklediği Semptomlar”  isimli kitapları bulunmaktadır.  Yeni Medya kavramı konusunda çalışmalar gerçekleştiren Yengin, gelecekte bizi bekleyen olumlu ve olumsuz toplumsal pratikleri de incelemekte ve önlemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Uygulamalı ve kuramsal dersler veren Yengin, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.

 

Web of Science ResearcherID: AAF-3519-2021

ORCID ID: 0000-0002-6846-0770

Scopus Author Identifier: 57219230746 

YÖK Akademik: Deniz Yengin

Academia

Researchgate

SOBİAD

Contact

Email
deniz.yengin@comu.edu.tr
Web Page
https://avesis.comu.edu.tr/deniz.yengin
Office Phone
+90 286 218 0018
Fax Phone
+90 286 218 0018
Address
Terzioğlu Kampüsü, İletişim Fakültesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - ÇANAKKALE / TÜRKİYE