Araştırma Alanları

  • Maden Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Maden İşletmesi

  • Kaya Mekaniği

  • Maden İşletmeleri ve Tesislerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

  • Mermer İşletmeciliği ve İşlemeciliği

  • Mühendislik ve Teknoloji