Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Myo, Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölümü

  • 2018 - 2019 Araştırma Görevlisi Dr.

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

  • 2011 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü