Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Examınatıon of The Relatıonshıp Between Occupatıonal Burnout and Job Satısfactıon of Professıonal Football Players

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences,, vol.8, no.1, pp.93-104, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Makedonya 18.Uluslararası Hıdırellez Festivali ve 14. Uluslararası Türk Halk Kültürü Sempozyumu

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, no.383, pp.16, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

7. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu Düzenlendi

BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, vol.5, no.11, pp.294-299, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Atatürk ve Spor

BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi, vol.1, no.1, pp.167-172, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Profesyonel futbolcuların mesleki tükenmişlik düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

II. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi-Halk Oyunları Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.39

Profesyonel futbolcuların mesleki tükenmişlik düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

II. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi-Halk Oyunları Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, pp.39

Türk Dünyasındaki Halk Oyunlarına Genel Bir Bakış

7. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, Kyyiv, Ukraine, 25 - 29 June 2009, vol.33, no.1, pp.77-84

Afyonkarahisar Çocuk Oyunlarına Örnekler ve Bu Oyunların Çocuk Gelişimi Açısından İncelenmesi

Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 18 - 20 April 2005, vol.1, no.12, pp.487-499

Türk Futbolundan Fıkralar

3.Uluslararası Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği Fıkralar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 17 - 19 September 2004, vol.1, no.1, pp.123-128

Türkiyede Çocuk Oyunu Kültürü ve Beden Eğitiminde Oyun

uluslararası halk kültürü sempozyumu, Simperafol, Ukraine, 29 June - 07 July 2003, pp.122-124