Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Patolojik Proksimal Humerus Kırığı Bir Vaka Üzerinden Genel Değerlendirme

UNION OF THRACE UNIVERSITIES 3.INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS, 24 - 26 October 2019

PARSİYEL KALÇA PROTEZİ YAPILAN FEMUR PROKSİMAL BÖLGE KIRIKLARINDA LOKAL VANKOMİSİN UYGULAMASININ SONUÇLARI

Trakya Üniversiteler Birliği III. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019