Education Information

Education Information

  • 2011 - 2015 Doctorate

    Hacettepe University, Halk Sağlığı Enstitüsü, Halk Sağlığı, Turkey

  • 2009 - 2011 Postgraduate

    Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afet Yönetimi, Turkey

  • 2005 - 2009 Undergraduate

    Canakkale Onsekiz Mart University, Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım Ve Afet Yönetimi, Turkey