Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Improvement of General Disaster Preparedness Belief Scale Based on Health Belief Model

PREHOSPITAL AND DISASTER MEDICINE, cilt.33, sa.6, ss.627-636, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The opinions of adults about the ban on cigarette sales to minors

TOBACCO INDUCED DISEASES, cilt.14, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'nin İtfaiye Hizmetlerinin Acil Durum ve Afet Yönetimi Süreçlerine Göre Değerlendirilmesi

Hastane Öncesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.13-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırılganlıktan Kapasite Geliştirmeye

Resilience, cilt.3, sa.1, ss.85-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitim Programının Güvenli Yaşam Kültürü ve Afetlerde Risk Azaltma Kapsamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.1-14, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Örgün Eğitimin Afet Eğitimi Yeterliliği Açısından İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.37, ss.114-127, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Development of a General Disaster Preparedness Belief Scale Using the Health Belief Model as a Theoretical Framework

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.5, sa.1, ss.146-158, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Smoking Habits and the Related Sociodemographic Characteristics in University Students

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.15, sa.2, ss.42-48, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Üniversite öğrencilerininnargile içme davranışları ve ilişkili sosyodemografik özellikleri

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.13, sa.1, ss.19-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basic Disaster Consciousness and Preparation Levels

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.12, sa.1, ss.15-19, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Afet Dirençliliği Bakımından Erişilebilir Geçici Barınma

INTERNATIONAL DISASTER RESILIENCE CONGRESS, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019, ss.285-286

Evaluation of Turkey’s Disaster Legislation: Is it gender sensitive?

International Disaster&Resilience Congress (idrc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019, ss.1

Afete Dirençlilik Bakımından Bir Yüksek Öğretim Kurumunun Afet Risk Yönetimi Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi

International Disaster&Resilience Congress (idrc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019, ss.31-35

Accessible Temporary Shelter for Disaster Resilience

International Disaster&Resilience Congress (idrc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019, ss.285-286

Determination of Knowledge Levels of an Adult Group on Flood: The Case of Çanakkale Province

International Disaster&Resilience Congress (idrc 2019), Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019, ss.45-46

Afetler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının çeşitli özelliklere göre değerlendirilmesi: İstanbul İli Örneği

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.46-52

Afet Risk Yönetimi Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Odaklı Yaklaşım

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.133-134

Kırılganlıktan Kapasiteye

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 12 - 13 Şubat 2019, ss.1

Evaluating The Formal Education In Terms Of Disaster Training In Turkey

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.1007

Why is gender Perspective Needed for Disaster Management? : A Literature Review

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.1168

Behaviours of Yalova Vocational School Students for House Fires

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.1167-167

General Disaster Preparedness Beliefs And Related Sociodemographıc Characteristics: The Example Of Yalova University, Turkey

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.1008

Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.1227

Improvement of general disaster preparedness belief scale based on Health Belief Model

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.1009

Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin ve İlişkili Sosyodemografik Özelliklerin Belirlenmesi:Burdur İli Altınyayla İlçesi Örneği

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.872-885

Burdur İli'nin Çevre Sağlığı Planı Kapsamında Değerlendirilmesi

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.313-314

KBRN Tehdit ve Tehlikelerine Karşı Üniversitelerin Rolü

Uluslararası KBRN Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2017, ss.128

Gönüllü İtfaiyecilik; Dünyada ve Türkiye’de Durum

TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2017, ss.141-146

Yurtların Yangın Güvenlik Önlemleri Kapsamında İncelenmesine Dair Bir Araştırma: Yalova İli Örneği

TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2017, ss.105-110

Present Status of Disaster Related Teaching in Turkish Higher Education Curricula

I. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi (1. Middle East Disaster and Pre-Hospital Management Congress), İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2017, ss.24

Gender and Firefighting Professionalism

1. Middle East Disaster and Pre-Hospital Management Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2017, ss.77

Centralization Vs. Decentralization of Firefigting Services: The Japan and Turkey Experience

I. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi (1. Middle East Disaster and Pre-Hospital Management Congress), İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2017, ss.30

Evaluation of Disaster Education from a Pedagogical and Andragogical (Adult Learning Theory) Perspective and Recommendations

The 2017 WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Toronto, Kanada, 25 - 28 Nisan 2017, ss.212

An Evaluation of Records Related to Dwelling Fires in the Central District of Yalova Province, Turkey

The 2017 WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Toronto, Kanada, 25 - 28 Nisan 2017, ss.210

Evaluating Aviation Accidents in the World from 2003 to 2016

The 2017 WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Toronto, Kanada, 25 - 28 Nisan 2017, ss.209-210

Afet Öncesi Süreçte Çevre Yönetimi Planı Oluşturulması Yalova İli Merkez İlçesi Örneği

I.st International Urban Environment Health Congress., Kıbrıs, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Acil Durum Planı ve İlgili Hususların İncelenmesi

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.761-765

The Perceptions of Adults on Cigarette Sales to Minors

8th European Public Health Conference, Milan, İtalya, 06 Ekim 2015, ss.464

How Lifestyle Behaviors Affect Body Mass Index of University Students, A Study From Turkey.

. I World Congress of Children and Youth Health Behaviours and the IV National Congress of Health Education, Viseu, Portekiz, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.151

The Influence of Lifestyle Behaviour On Body Mass Index, A Longitudinal Study Among Turkish University Students

. I World Congress of Children and Youth Health Behaviours and the IV National Congress of Health Education, Viseu, Portekiz, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.151-152

Afet ve Olağan Dışı Durumlarda Mobil Çağrı Merkezleri Yapılanması

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2011, ss.246

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyolojik Afetler ve Halk Sağlığına Etkileri

Türkiye Sağlık Raporu-2020, Sarp Üner,Pınar Okyay, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.1105-1111, 2020

Diğer Yayınlar