Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2011 - 2015 Doktora

    Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü, Halk Sağlığı, Türkiye

  • 2009 - 2011 Yüksek Lisans

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afet Yönetimi, Türkiye

  • 2005 - 2009 Lisans

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım Ve Afet Yönetimi, Türkiye