Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Analysis of Gender Sensitivity of Turkey’s Disaster Legislation to Create a Disaster-Resilient Society

Tohoku Journal Of Experimental Medicine, vol.254, pp.261-266, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Health care students’ willingness to work during disasters in Turkey

International Emergency Nursing, vol.56, pp.1-6, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Improvement of General Disaster Preparedness Belief Scale Based on Health Belief Model

PREHOSPITAL AND DISASTER MEDICINE, vol.33, no.6, pp.627-636, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The opinions of adults about the ban on cigarette sales to minors

TOBACCO INDUCED DISEASES, vol.14, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Differences in the Preferences of Information Sources Between COVID-19 Pandemic and Earthquakes Among Young People in Turkey

Journal of Emergency Management and Disaster Communications, no.2, pp.1-12, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'nin İtfaiye Hizmetlerinin Acil Durum ve Afet Yönetimi Süreçlerine Göre Değerlendirilmesi

Hastane Öncesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.13-22, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kırılganlıktan Kapasite Geliştirmeye

Resilience, vol.3, no.1, pp.85-99, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitim Programının Güvenli Yaşam Kültürü ve Afetlerde Risk Azaltma Kapsamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-14, 2019 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Örgün Eğitimin Afet Eğitimi Yeterliliği Açısından İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.37, pp.114-127, 2018 (National Refreed University Journal)

The Development of a General Disaster Preparedness Belief Scale Using the Health Belief Model as a Theoretical Framework

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.5, no.1, pp.146-158, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üniversite öğrencilerininnargile içme davranışları ve ilişkili sosyodemografik özellikleri

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.13, no.1, pp.19-28, 2014 (Other Refereed National Journals)

Basic Disaster Consciousness and Preparation Levels

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.12, no.1, pp.15-19, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Personelinin Afet Yönetimi Sürecine Özgü Toplumsal Cinsiyet Algıları: Çan Devlet Hastanesi Örneği

III. International Congress of Multidisciplinary Studies in Medical Sciences, Ankara, Turkey, 17 August 2021, pp.191-192

Afet Dirençliliği Bakımından Erişilebilir Geçici Barınma

INTERNATIONAL DISASTER RESILIENCE CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.285-286

Evaluation of Turkey’s Disaster Legislation: Is it gender sensitive?

International Disaster&Resilience Congress (idrc 2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.1

Determination of Knowledge Levels of an Adult Group on Flood: The Case of Çanakkale Province

International Disaster&Resilience Congress (idrc 2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.45-46

Accessible Temporary Shelter for Disaster Resilience

International Disaster&Resilience Congress (idrc 2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.285-286

Afete Dirençlilik Bakımından Bir Yüksek Öğretim Kurumunun Afet Risk Yönetimi Planlama Süreçlerinin Değerlendirilmesi

International Disaster&Resilience Congress (idrc 2019), Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.31-35

Afetler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının çeşitli özelliklere göre değerlendirilmesi: İstanbul İli Örneği

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.46-52

Afet Risk Yönetimi Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Odaklı Yaklaşım

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.133-134

Kırılganlıktan Kapasiteye

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 February 2019, pp.1

Improvement of general disaster preparedness belief scale based on Health Belief Model

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1009

Why is gender Perspective Needed for Disaster Management? : A Literature Review

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1168

Behaviours of Yalova Vocational School Students for House Fires

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1167-167

General Disaster Preparedness Beliefs And Related Sociodemographıc Characteristics: The Example Of Yalova University, Turkey

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1008

Evaluating The Formal Education In Terms Of Disaster Training In Turkey

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1007

Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1227

Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin ve İlişkili Sosyodemografik Özelliklerin Belirlenmesi:Burdur İli Altınyayla İlçesi Örneği

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.872-885

Burdur İli'nin Çevre Sağlığı Planı Kapsamında Değerlendirilmesi

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.313-314

KBRN Tehdit ve Tehlikelerine Karşı Üniversitelerin Rolü

Uluslararası KBRN Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 December 2017, pp.128

Gönüllü İtfaiyecilik; Dünyada ve Türkiye’de Durum

TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2017, pp.141-146

Yurtların Yangın Güvenlik Önlemleri Kapsamında İncelenmesine Dair Bir Araştırma: Yalova İli Örneği

TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2017, pp.105-110

Centralization Vs. Decentralization of Firefigting Services: The Japan and Turkey Experience

I. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi (1. Middle East Disaster and Pre-Hospital Management Congress), İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2017, pp.30

Gender and Firefighting Professionalism

1. Middle East Disaster and Pre-Hospital Management Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2017, pp.77

Present Status of Disaster Related Teaching in Turkish Higher Education Curricula

I. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi (1. Middle East Disaster and Pre-Hospital Management Congress), İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2017, pp.24

An Evaluation of Records Related to Dwelling Fires in the Central District of Yalova Province, Turkey

The 2017 WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Toronto, Canada, 25 - 28 April 2017, pp.210

Evaluating Aviation Accidents in the World from 2003 to 2016

The 2017 WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Toronto, Canada, 25 - 28 April 2017, pp.209-210

Evaluation of Disaster Education from a Pedagogical and Andragogical (Adult Learning Theory) Perspective and Recommendations

The 2017 WADEM Congress on Disaster and Emergency Medicine, Toronto, Canada, 25 - 28 April 2017, pp.212

Afet Öncesi Süreçte Çevre Yönetimi Planı Oluşturulması Yalova İli Merkez İlçesi Örneği

I.st International Urban Environment Health Congress., Kıbrıs, Turkey, 11 - 15 May 2016

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Acil Durum Planı ve İlgili Hususların İncelenmesi

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), Karabük, Turkey, 2 - 04 March 2016, pp.761-765

The Perceptions of Adults on Cigarette Sales to Minors

8th European Public Health Conference, Milan, Italy, 06 October 2015, pp.464

The Influence of Lifestyle Behaviour On Body Mass Index, A Longitudinal Study Among Turkish University Students

. I World Congress of Children and Youth Health Behaviours and the IV National Congress of Health Education, Viseu, Portugal, 23 - 25 May 2013, pp.151-152

How Lifestyle Behaviors Affect Body Mass Index of University Students, A Study From Turkey.

. I World Congress of Children and Youth Health Behaviours and the IV National Congress of Health Education, Viseu, Portugal, 23 - 25 May 2013, pp.151

Afet ve Olağan Dışı Durumlarda Mobil Çağrı Merkezleri Yapılanması

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.246

Books & Book Chapters

Biyolojik Afetler ve Halk Sağlığına Etkileri

in: Türkiye Sağlık Raporu-2020, Sarp Üner,Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.1105-1111, 2020

Other Publications